Fulltextové vyhledávání

Český jazyk a ZSV 6. - 9.4. 2020Ahoj všichni.

Je tu další týden a vaše další „samoučení“.

Připomínám těm, kteří ještě neposlali ekologickou pohádku, že termín je 8. dubna!

 

Opakuj si: rozbory věty jednoduché (větné členy), věta jednoduchá a souvětí

Některým stále dělá problém shoda podmětu s přísudkem. Podívejte se:

https://edu.ceskatelevize.cz/shoda-prisudku-s-podmetem-5e442279e173fa6cb524ac41

 

V tomto předvelikonočním týdnu jsem si pro vás připravila písemný úkol spojený s pátráním.

V přiloženém souboru Bajka 6..odt najdete literární text - bajku. Vaším úkolem je:

1) text přečíst

2) napsat do literárního sešitu zápis – osnova textu (byla i v úkolu z minulého týdne). Připomínám: 1 odstavec = 1 bod v osnově.

Nakonec napiš jednou větou poučení, které z bajky vyplývá.

3) vypátrat slova - vetřelce, která do textu nepatří a podtrhnout je (nápověda – je jich 15). Přečíst podtržená slova za sebou.

4) splnit vyluštěný úkol

Těším se na výsledky vašeho pátrání!

 

 ZSV 

Zápis do sešitu: Velikonoce - nejvýznamnější křesťanské svátky 

Velikonoční  týden začíná Květnou nedělí a vrcholí Bílou sobotou (předchází Zelený čtvrtek, Velký pátek), kdy byl Ježíš Kristus zatčen a umučen, pohřben a poté vzkříšen.

Velikonoční týden je období mnoha zvyků a tradic. Jsou to dny očisty skutečné i symbolické a také dny střídmosti-půstu, klidu. 

Sváteční  charakter těchto dní umocňují lidové tradice svěcení jara (zvláště obyčeje zaměřené k ochraně budoucího živobytí a zdraví rodiny). 

Doplň: jaké velikonoční zvyky a tradice znáš?