ANGLICK7 JAZYK 15. 6. - 19. 6. 2020Dobrý den sedmáci.

Tento týden se zaměříme na práci s textem a psanou podobu anglického jazyka.

První úkol je zaměřený na porozumění souvislého textu. Je o výletě do Canterbury. 

1. Workbook p. 69/2 Read the text. Decide if the following sentences are TRUE (T) / FALSE (F) / DOESN´T SAY (DS)

( Přečti si text. Rozhodni, zda jsou tvrzení za textem pravdivá (T) / nepravdivá (F) / není tato informace v textu zmíněna (DS). V případě potřeby použij online či offline slovník.

 

2. Workbook p. 71/3 Match the questions and the answers. (Spoj otázku s odpovědí.)

3. Write about your dream summer holiday. Use the future WILL. ( Napiš o letních prázdninách tvých snů, které bys chtěl prožít - co budeš dělat, kam půjdeš..... použij WILL) - 10 vět.  Do sešitu English.

ex.  I will go swimming.

 

Vše mi prosím opět vyfoťte a pošlete do mailu. (alenav15@seznam.cz)

 

Mějte se moc hezky.