Fulltextové vyhledávání

Fyzika od 11.5.2020 do 15.5.2020V tomto týdnu využijete vědomosti nastudované v předcházejícím týdnu. Vyplníte pracovní list a pošlete mi ho mailem. Zasílám odkaz i zkopírovaný pracovní list.

Odpověz na otázky.docx

Odpověz na otázky. Výstup pošlete mailem.

  1. Jakou silou působí atmosféra Země na 1 cm2 zemského povrchu?
  2. Proč nevnímáme tuto sílu na povrchu lidského těla.
  3. Najdi přesnou hodnotu normálního atmosférického tlaku (tabulky, internet..).
  4. Jak vypočítáme atmosférický tlak?
  5. Čím měříme atmosférický tlak – vyjmenuj přístroje.
  6. Poskládej správně věty (popis Torricelliho pokusu).

 

Seřaď věty ve správném pořadí:

1Potom prst uvolníme a pozorujeme, že rtuť v trubici klesne a ustálí se ve výšce asi 75 cm.

2 Sloupec rtuti udržuje v uvedené výšce trubice atmosférická tlaková síla, která působí na volný povrch rtuti v nádobce.

3 Atmosférický tlak se rovná hydrostatickému tlaku rtuťového sloupce v Torricelliho trubici

4 Silnostěnnou trubici asi 1m dlouhou a na jednom konci zatavenou naplníme rtutí.

5 Otvor pevně uzavřeme prstem, trubici převrátíme a ponoříme do nádobky se rtutí.

6Torricelliho pokus se rtutí

 

 Prostuduj další prezentaci (případně učebnici str. 88 - 90) – Archimedův zákon pro plyny.

arhimed_pro_plyny.ppt

Zdraví J. Hadrava.