Fulltextové vyhledávání

Pondělí 23.3.2020ČESKÝ JAZYK

Pro zahřátí žlutá VS str. 50/3

Vyjmenovaná slova Z (brzy – jazyk – nazývat – Ruzyně – znáš?, nastříhej si kartičky )

Pročti si:

- Já zase brzy přijedu. Mléko se bude brzy vařit. (nahrazuj slovo „brzy“ slovem podobného významu)

- nazývat (se) = mít název, jmenovat se

Ruzyně = část Prahy (Kde najdeš Prahu? – ukaž na mapě - Co o ní víš?)

Mapy - čj.doc

jazykovitý = tvarem podobný jazyku (jazykovité listy)

jazylka = kůstka v dolní čelisti, na kterou se upíná jazyk

ozývat se = projevovat se zvukem

vzývat = prosit o pomoc modlitbou

Procvičení:

https://www.pravopisne.cz/2011/04/vyjmenovana-slova-po-z-16/

 

žlutá VS 53/1

 

 

Matematika

Vypočítej zpaměti: uč. str. 109 / 14 - 1,2sloupec a 109/19 1,2 sloupec

Geometrie – kružnice   (nadpis napiš do sešitu)

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-46/

 

Úkol: Narýsuj kružnici se středem S a poloměrem 3 cm do sešitu. (opatrně s kružítkem)

3 cm =     mm (ústně)

 

procvičuj:

https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=34.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+8&pg=2#selid

 Kapitola:   Počítání do 1 000 - level 8,  podkapitola: Písemné sčítání a odčítání,   název: 02 

          (určitě máš 100%)

 

 

 

Čtení

čítanka str. 67 (str. 68 ne)

- kdo přiletěl?

- je v prvním odstavci VS po Z?

- která postel byla prázdná?

- o jakém hudebním nástroji se píše?

 

odpovídej ústně