Fulltextové vyhledávání

Pátek 20. 3.2020Pátek 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

Dnes nás čeká poslední VS – Z

napsat a naučit se VS – Z uč.: str. 105 (sešit)

Př.: (přečíst)

Vrať se brzy.               X                       Vrať se brzičko.

Jak se nazývá ta rostlina?     X             Kdo je ospalý, ten se něco nazívá.

Nazývej ji správným jménem.                          X                          Při vyučování nezívej!

Brzičko – přípona –ičko, brzo – brzičko jako málo – maličko)

Uč. 105/1 a), b)přečti

                 c), d) x

Žlutá VS str. 50/2, 51/4 52/1,2

 

MATEMATIKA

Geometrie:

Narýsuj obdélník ABCD, /AB/ = 8cm, /BC/ = 4cm

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-40/

Uč.: 108/4 – 3,4 sloupec – sešit

109/13 – ústně

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4-5-6-typ2/priklady.html

 

https://www.matika.in/cs/test.php

 

SKN

Uč.:str. 40 - přečíst

Kvetoucí a nekvetoucí rostliny (napsat do sešitu)

Kvetoucí rostliny

- největší rostlinná skupina (květiny, keře, stromy)

- vytváří květ

Na vycházce zkuste najít co nejvíce rostlin, které znáte. Do sešitu nakreslete alespoň 3 kvetoucí rostliny a jednu nekvetoucí rostlinu, napište název. Pozorujte, kde tyto rostliny rostou, tvary květů, barvu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=zSLqjqHf3W8

 

 ANGLICKÝ JAZYK

V pracovní sešitě si udělej cvičení 1 na straně 46. Ještě sice neumíme slovíčka týkající se jídla (Food), ale budou to ta, která ti zbydou. Body = tělo, Clothes = oblečení.

Udělej cvičení B na straně 47. Zkus odpovídat celou větou např. Yes, I have, No, I haven´t, Yes, it has, No, it hasn´t,

It is Peter´s T - shirt.

Třetí otázka znamená: Máš rád zeleninu? Odpověz pouze Yes nebo No.

Good bye.