Fulltextové vyhledávání

Středa 13. 5.Angličtina - prosím poslat

Dnes dostaneš slíbený test z lekce 9. Test není na známky, ale mě by ti říct, jak sis vedl v lekci 9. A bude to i informace pro mě, abych věděla, na co se zaměřit ve škole, až se 25. května potkáme :-)

Pokud nemůžeš test vytisknout, neopisuj celé, napiš jen odpovědi. Jak na to?
1. Doplň tabulku - vzpomeň si, která slova se pojí s play a která s go - pokud opisuješ, napiš jen tabulku
2. Podle obrázků doplň činnosti do vět. Slova, která máš doplnit, najdeš v tabulce nad obrázky. Napiš jen slova, opisuj věty.
3. Zakroužkuj (případně ho vypiš) správné slovo. Podobný úkol jsme dělali v pracovním sešitu.

Scan 12 May 2020 at 1.02 PM.pdf

Matematika

Když jsem byla malá a chodila jsem s babičkou na hřbitov, vždycky mě hrozně zajímalo, kolik bylo lidem, kteří umřeli. Vždycky jsem se snažila počítat jejich věk podle roků na náhrobcích. Vy na žádný hřbitov nemusíte! Stačí, když si otevřete učebnici na str. 123 a spočítáte věk známých osobností. V růžové tabulce si připomeň, jaké období zahrnuje jedno století.

124/1 Tento úkol nám připomene přímou úměrnost. Čím více vstupenek objednáme, tím více zaplatíme. Doplň obě tabulky a přečti si červenou poučku.

124/2 doplň tabulku

124/3 doplň tabulku, ostatní úkoly zde dělat nemusíš

124/4 vyber si dva libovolné příklady a ty spočítej

Řešení zde: matematika_1305.docx

Český jazyk

Dnes začneme novou kapitolu a to je stavba věty. Připomeň si, jak poznáš větu jednoduchou od souvětí. Stačí, když si pustíš jen 4- 5 minut z videa.

https://www.youtube.com/watch?v=35YZuUqMSDM

Otevři si knížku na straně 158 a přečti si článek. 

a) K jakému slovnímu druhu patří podtržená slova? - ústně

b) Kolik je v článku vět jednoduchých? (Věta jednoduchá obsahuje pouze jedno sloveso ve tvaru určitém.) - ústně

c) Najděte souvětí a určete počet vět. - ústně

d) Co znamená přísloví: Pýchy předchází pád?

Řešení zde: