Fulltextové vyhledávání

Týden 1. - 5. 6.Milí rodiče,
tento týden vás chci požádat o spolupráci zejména v matematice, kde je třeba trochu vysvětlil kladná a záporná čísla. Nejde o nic složitého, ale pro děti bude přínosnější, když jim ukážete teploměr a promluvíte s nimi o dluzích. Pomoc budou také potřebovat v angličtině, aby se v úkolu zorientovaly. Děkuji. MM

Matematika
Pondělí 
143/17
143/18
143/19
143/20
143/21

Úterý
144/22
144/23 nebo 24
144/25
144/26
144/27 nebo 28

Středa - prosím poslat
Dnes prosím vypracovat toto (můžete i překreslit a přepsat):
Zlomky_0306.pdf

Čtvrtek
147 celou stranu
Prosím rodiče, aby pomohli s vysvětlením. Ideálně využijte klasický teploměr (případně jeho velký obrázek, stačí na monitoru). Můžete téma zpestřit teplotními rekordy či zajímavostmi.
Rekordy a zajímavosti:
Přečtěte si o tom, že děti na Sibiři chodí do školy, i když je -50°C
https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/jeste-neni-tak-velka-zima-deti-chodi-do-skoly-az-pri-50-c_456114.html
Zde najdete nejvyšší a nejnižší teploty naměřené v Praze podle dnů v měsíci. Najděte si 4.6. https://www.in-pocasi.cz/archiv/klementinum-rekordy.php
Zde najdete světové teplotní rekordy: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_teplotn%C3%ADch_rekord%C5%AF

Pátek
148/4 - Prosím, aby rodiče vysvětlili.
148/5
148/6 - ukazuj a pak si zkus nakreslit
148/7 - Prosím promluvit si na téma dluhy. 
148/8,9

Český jazyk

Pondělí
170/1 dle zadání
Přečíst si poučku (porovnat se středním rodem)
171/2 - opsat alespoň část

Úterý - prosím poslat jen pracovní list
171/3 dle zadání
Pracovní list: ČJ_0206.pdf

Středa
172/1 dle zadání 
Poučka. Opět porovnat se středním a ženským rodem!
172/2 - napsat
172/3

Čtvrtek
173/4 - dle zadání
Str. 174: Poučka - porovnat s rodem mužským životným!!!
174/5 napsat
174/6 napsat alespoň část

Pátek
Pracovní list: ČJ_0506.pdf

Angličtina
Zopakuj si názvy zvířat a nauč se nová (snowy owl, hippo polar bear, fruit bat = kaloň). Dívej se do učebnice str. 48 - 49.
Vezmi si glóbus nebo mapu světa (papírovou nebo jen na monitoru). Budeme si povídat, kde žijí zvířata.
LION:
Where does it live? Ukaž na mapě. Is it a hot/cold place? Yes, it is./No, it isn´t.
Does it eat leaves/meat/fish? Yes, it does.úNo, it doesn´t.
Does it swim?
Does it fly? (Létá?)
Podobně ukazujte a mluvte i o ostatních zvířatech.

Učebnice str. 49
Je zde skládačka/labyrint. Musíš postupovat shora dolů, až najdeš správné zvíře.
Za chvíli uslyšíš nahrávku. První část nahrávky ti přepíšu, pak budeš hledat sám.
It doesn´t eat meat. (Nežere maso.)
It doesn´t swim. (Neplave.)
It flies. (Létá)
What is it? (Co to je?)
AJ_nápověda.jpg

Teď uslyšíš nahrávku a po jednotlivých větách na stromě najdeš všechna zvířata.
https://youtu.be/rwXXh3CNG_c


Učebnice str. 49 - úkol v druhé polovině strany (stopy)
Texty si opiš a doplň, o jakém zvířeti je řeč. Napoví ti i stopy.

Učebnice str. 49 rozhovor dole -  Přečti si ho a požádej rodiče nebo staršího sourozence, aby hrál s tebou. Jeden si myslí zvíře, druhý hádá (pokládá otázky: Does is eat meat/leaves/fish/insects? Does it live in a hot/cold place?  Můžete se ptát i na barvu a velikost).
Hra může vypadat i tak, že jeden zvíře popíše a druhý hádá.

Pracovní sešit 49/3 a 4 - prosím poslat

Učebnice str. 50
Nauč se nová slova: It lives in grasslands (lučiny, travnaté stepi)/ the sea (moře)/rivers (řeky)/ forests (lesy).
Na této straně vidíš televizní kvíz. Moderátor se tě bude ptát na jednotlivá zvířata a dá ti 4 možnost (a, b, c, d). Zkus správně odpovídat. Otázky se budou týkat toho, kde zvířata žijí (moře, step, les, řeka) a čím se živí (ovoce, listy, ryby, rostliny).

https://youtu.be/p6H2bYTb804

Pracovní sešit 50/5

Člověk a příroda

str. 93 Člověk a jeho životní podmínky - pročíst kapitolu
Pracovní list + potravinová pyramida (můžete si nakreslit svoji, tato se focením zdeformovala)
Zdraví_člověka.pdf

pyramida.pdf

Svět kolem nás

str. 102 Já a ti druzí - přečíst kapitolu

Já_a_ti_druzí.pdf