Fulltextové vyhledávání

Týden 8. - 12.6.Geometrie - nic není třeba posílat

Pondělí
114/1
114/2, 3 (pokud si nepamatuješ, jak zjistit či narýsovat rovnoběžky, podívej se na str. 44)
114/4, 5
Úterý
115/6,7,8
Středa
118/1, 2, 3, 4
Čtvrtek
130/1 (můžete si vysvětlit na čokoládě se čtvercovými dílky)
130/2, 3
Pátek
131/4, 5, 6, 7

Český jazyk

Pondělí
177/1 podmět se musí shodovat s koncovkou
177/2 - stačí ústně doplnit, dávat pozor na to, co je podmět)
Pracovní list: udělat jen část, zbytek až ve středu
ČJ_prac_list.docx
Úterý
178/3 a) ústně, b) písemně
178/4 b)
178/5 ústně
178/6 písemně
Středa 
178 celou stranu - prosím poslat
dokončit pracovní list z pondělí
Čtvrtek
181/1 a), b)
Pracovní list (doplnit jen 1,5 sloupce): ČJ_prac_list_čtvrtek.docx
Pátek
Dokončit pracovní list ze čtvrtka.
182 - poučka
182/2 a)
b) není třeba dělat vše
c) připomenout si spojovací výrazy

Angličtina
Str. 51 komiks
Poslech: https://youtu.be/kYEVGvdUhO0

 

Poslech s pauzami (zopakuj, co slyšíš): https://youtu.be/9Hk5pEM4WMg

Překlad textu: Komiks 10.docx

Pracovní sešit:
50/7 Napiš o svém oblíbeném zvířeti (podobně jako o hrochovi ve cvičení 6)
51/8 Na obrázcích jsou nesmysly, napiš, jak je to správně.
51/9 Poslouchej a opakuj. Stejný zvuk zapisujeme jinak: where/bear
https://youtu.be/sFlHKBU0ICo

Napiš si test z lekce 10 - prosím poslat
Test_lekce10.pdf

Člověk a příroda

98 Zdraví člověka

Svět kolem nás

Šikana, linka důvěry 105, 106
 str. 106 Jak být slušným člověkem