Fulltextové vyhledávání

Úterý 19. 5.Angličtina - prosím odevzdat

Test není na známky a slouží k tomu, abychom věděli, zda jsme se něco naučili.

Test má 2 části - poslech a psaní. V jakém pořadí je budeš dělat, je na tobě. Pokud si nemůžeš test vytisknout, piš jen odpovědi na papír.

Poslech. Zde jsou 3 úkoly. Stopuj si nahrávku, jak potřebuješ. AJ_test_poslech_1905.pdf


1. úkol: Na nahrávce uslyšíš čas. Ten, který uslyšíš, zakroužkuješ. Pokud nemáš vytištěný papír, piš jen číslo a písmeno
(např. 1B)
https://youtu.be/ciIDo85HDvY

2. úkol: Na nahrávce uslyšíš, jaké pořady v televizi mají děti rády. Zakroužkuj ten, který uslyšíš. Pokud nemáš vytištěno, napiš číslo a písmeno (např. 1B).
Pozor: slon = animal programmes, králík = cartoons, slupka od banánu a pád = comedies

https://youtu.be/4jgOE5m5OPE

3. úkol: Na nahrávce uslyšíš, co děti dělají ve volném čase. Napiš ke jménům písmena, která jsou u jejich koníčků. Například Jane ráda hraje na klavír, takže napíšeš: Jane h.

https://youtu.be/gWvF4VzsTPM

Psaní. Zde jsou dva úkoly. AJ_test_psaní_1905.pdf

  1. úkol - Pravdivě odpověz na otázky.
  2. úkol - Jsou zde dva televizní programy na sobotu a na neděli. Pozorně čti a podle programu doplňku do textu čas, kanál, typ pořadu.

Matematika

134/8 U úkolu b) a c) musíš nejdříve čísla sečíst nebo odečíst

134/9 ústně

134/10 Připomeň si trik s nulami a pak vypočítej.

trik_s_nulami.docx

134/11
a) Jaká informace ti chybí, abys mohl úkol vypočítat?
b) Jaká informace ti chybí, abys mohl úkol vypočítat?

134/12 Nápověda: pokud něco rozděluji, tak dělím....

134/13 první 3

Výsledky: Matematika_1905.docx

Český jazyk

162/ 3 přečti si článek

Z druhého odstavce vypiš všechny věty jednoduché i souvětí a urči základní skladební dvojice. Budeš určovat jen podmět a přísudek! Pozor: v souvětí najdeš 2 základní skladební dvojice!

Příklad: sladebni_dvojice_souveti.docx

Řešení: Český jazyk_1905.docx