Středa 20. 5.Angličtina vás potrápila v pondělí a v úterý, takže si od ní dnes odpočinete.

Dnes nic posílat nemusíte.

Matematika

Dnes si vyzkoušíme vypočítat arikmetický průměr. Není to vůbec nic těžkého! Prostě všechna čísla sečteš a vydělíš je jejich počtem! Podívej se na video:

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-59/

136/1 Vypočítej slovní úlohu oběma způsoby. Zápis nedělej. Který způsob byl pro tebe jednodušší?

136/2 Udělej zápis, vypočítej podle návodu a napiš odpověď.

136/3 Vypočítej nejdříve průměr (výpočet vlevo) a napiš odpověď.
Potom se podívej na tabulku vpravo: čísla sečti a vyděl je počtem dní v tabulce. Jaký byl průměr na den? Splnila paní Králová úkol nebo ne?

Přečti si růžovou poučku.

Řešení: 238032D8-5B52-4086-B365-8E3F53E724D1.jpeg

 

Český jazyk

Dnes se podíváme na nevyjádřený podmět.

Pusťte si video. https://youtu.be/kBkYnFE0sm0

163/2 Přečti si článek a zkus napsat text, tak aby se stále neopakoval podmět (Jan Hus).

Jak na to? Jan Hus byl kněz, myslitel a kazatel. Narodil se asi v roce 1370 v Husinci.

163/3
Napiš počet vět jednoduchých.
Napiš počet souvětí.
Ze všech vět vypiš podmět a přísudek a vyznač skladební dvojice podle vzoru (vzor je na str. 164 nahoře)

Zkontroluj si: CJ_2005.docx

Dobrovolný úkol navíc:

Vylušti osmisměrku s vtipem: Osmisměrka_blechy.docx