Fulltextové vyhledávání

Úterý 5. 5.Angličtina

Zopakuj si slovní zásobu z této lekce: podívej se do diáře na str. 42. Pokud jsi nějaké slovíčko zapomněl, můžeš si ho připomenout v přehledu slovní zásoby pro lekci 8. 

Dnes přidáme nová slovní spojení: play basketball (hrát basketbal), go swimming (chodit plavat), go fishing (chodit rybařit), go shopping (chodit nakupovat), go skating (chodit bruslit), sleep (spát) 

Učebnice str. 43 - přečti si text. O čem asi písnička? Poslechni si ji a ukazuj na obrázky, o kterých se zpívá:

https://youtu.be/HLT6UgrQTxs

Možná jsi nerozuměl/a všemu: It's my favourite thing to do. (To dělám nejraději.) Up and down the street. (sem tam po ulici.) I stay in bed. (Zůstávám v posteli.)

Odpověz na moje otázky - ústně

1. What is the boy's favourite thing to do?

2. Where (kde) does he go running?

3. Where does he go skating?

4. What does (co dělává) he do on Sundays?

5. What does he do on Wednesdays?

6. What does he do on Saturdays?

Správné odpovědi zde: aj_lekce8_odpovědi.docx

Písničku si pusť znovu, zpívej a předváděj jednotlivé činnosti.

Pracovní sešit 43/3 doplň správné písmeno a napiš název činnosti - prosím poslat

 

Český jazyk

Učebnice str. 153/6 Přečti si článek a odůvodni pravopis  - ústně, zkontrolovat si to můžeš v řešení pracovního listu

Zopakuj si tvary slovesa BÝT v podmiňovacím způsobu. Buď si je přečti na str. 150 v oranžovém rámečku dole nebo si pusť video od 1:55 minuty: https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y&t=262s

Nyní vypracuj pracovní list: Slovesa_cvičení.docx

Zkontroluj si řešení: Slovesa_cvičení_řešení.docx

 

Matematika

Zlomky

str. 117/4 pozoruj kruh, který je rozdělený na 3 stejné části. Vybarvené části kruhu představují jeho části.

Dobře ti to vysvětlí na videu: https://www.youtube.com/watch?v=p0iRQG7EXM0

117/5 Prohlédni si čtyři kruhy rozdělené na osm částí. Vybarvi čtyři osminy, dvě osminy a pět osmi kruhu. Pokud nechceš kruhy překreslovat, můžeš si je vytisknout zde: Zlomky_vybarvování.docx

117/8 Přečti nahlas zlomky. Potom požádej rodiče nebo staršího sourozence, aby ti zlomky nadiktoval a bez dívání do učebnice je zapiš a zkontroluj.

118/6 - vypočítej 3 příklady

118/7 vypočítej 3 příklady

Zkontroluj si výsledky: matematika_0505_výsledky.docx