Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > Šablony pro ZŠ a MŠ

Šablony pro ZŠ a MŠPersonální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Černovice

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

02.3.61.1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí
do vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003175

Výzva

02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

 • I/1.1 - Školní asistent - personální podpora MŠ
 • I/2.2 - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
 • I/2.3a - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská pregramotnost)
 • II/1.1 - Školní asistent - personální podpora ZŠ
 • II/2.1a - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská gramotnost)
 • II/2.1e - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Inkluze)
 • II/2.2a - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin (Čtenářská gramotnost)
 • II/2.2c - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin
  (Cizí jazyky)
 • II/2.2d - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin
  (Mentoring)
 • II/2.3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP
  v rozsahu 32 hodin
 • II/2.4c - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin
  (Cizí jazyky)
 • II/2.8 - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce
  v rozsahu 8 hodin
 • II/2.10 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
 • II/3.3 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

913 485,00

Dotace EU

776 462,23

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

137 022,77

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

Doba realizace

02/2017 – 01/2019