Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > Šablony pro ZŠ a MŠ II

Šablony pro ZŠ a MŠ IIEU

Zvyšování kvality školy

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

 • 02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
 • 02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • 02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
 • 02.3.61.1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011597

Výzva

02_18_063 - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

 • 2.I/13 - Projektový den mimo školu
 • 2.I/5 - Chůva - personální podpora MŠ
 • 2.I/6b - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost
 • 2.I/6e - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze
 • 2.I/6h - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
 • 2.II/1 - Školní asistent - personální podpora ZŠ
 • 2.II/10 - Tandemová výuka v ZŠ
 • 2.II/11 - CLIL ve výuce v ZŠ
 • 2.II/16b - Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů
 • 2.II/17a - Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
 • 2.II/17b - Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
 • 2.II/18 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 2.II/19 - Projektový den ve škole
 • 2.II/20 - Projektový den mimo školu
 • 2.II/6a - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
 • 2.II/6b - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost
 • 2.II/6c - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky
 • 2.II/6d - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
 • 2.II/6e - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze
 • 2.II/6f - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové vzdělávání
 • 2.II/6h - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
 • 2.II/9 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • 2.V/1 - Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK
 • 2.V/10b - Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 48 hodin/48 týdnů
 • 2.V/12 - Projektový den v ŠD/ŠK
 • 2.V/13 - Projektový den mimo ŠD/ŠK
 • 2.V/5a - Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK - čtenářská gramotnost
 • 2.V/6 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • 2.V/7 - Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

1 445 145,00

Dotace EU

1 228 373,23

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

216 771,77

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

Doba realizace

2/2019 – 1/2021