Fulltextové vyhledávání

30.3.2020Dobrý den, pokračujeme s písmenkem č, kdo by měl zájem a spoustu času, našla jsem na youtube on.line výuku, sice k jiné učebnici, ale k naší věci, je to celkem zdlouhavé, ale na procvičení to můžete dětem pustit:

https://www.youtube.com/watch?v=6Jo2ZOROai4

A teď pro všechny dnešní výuka:

Č.flipchart

c_k_tisku_0.jpg

 

Sl. str. 63 / u hvězdičky čtěte slova ( krátké slovo, přidáme slabiku. tzv. příponu, a vznikne nové slovo, říkejte si slova ve větách, aby děti pochopily rozdíl), u trojúhelníčku čtěte slova  a podtrhněte správné k obrázku ( pozor na slabikování př. prač-ka), u tulipánu a smajlíka čtěte text ( nejdříve rodič, pak žák minimálně 2x, vyprávějte si o dalších domácích spotřebičích)

samostatný úkol: věty.jpg ( kdo má možnost vytisknout, pak si nalepí do sešitu, kdo ne, napíše do sešitu tyto věty: Alena nese oponu. Milan maluje. Je tu Milada. Podejte mi tu oponu. - tyto věty pak očísluj podle pořadí, jak jdou za sebou v textu 1-4).

M - str. 30/ 4

1349.jpg

začneme se pomalu připravovat na sčítání a odčítání do 20 přes desítku tzn. př. typu 9+2 nebo 12-3 - pro názornost by bylo dobré připravit dětem víčka od petek, a to 10 od jedné barvy a 10 od druhé barvy. Děti si vyskládají jednou barvou první číslo z příkladu a přidají víčka podle druhého čísla, ale dodají do desítky barvu z prvního čísla a co je nad 10 tu druhou barvu. Př. 8+3 - 8 jednou barvou a vedle přidám tu samou barvu 2 víčka a 1 jinou (3), a spočítám, stejně u odčítání dbejte na barvy - 10 jedna barva a zbytek druhá barva podle prvního čísla z příkladu (12 -3)a odebírají postupně ( 2 a 1): tady zatím jedno on-line cvičení: budeme postupovat pomalu, ať si u toho dávají ty víčka

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1434

Psaní -  Pí str. 27

https://www.youtube.com/watch?v=79yFL2tJJyM