Fulltextové vyhledávání

Český jazyk 23. - 27. 3. 2020Děkuji všem, kteří úkol vypracovali pečlivě.

Určitě jste zjistili, že je to výhodné – máte méně práce s opravou.

Co se týká mých odpovědí – pokud píšu na e-mail, jsou mé poznámky přehlednější, lépe se v nich můžete orientovat. Pokud tedy máte možnost posílat úkoly mailem, doporučuji, abyste to udělali.

Opakuj si – stále základní větné členy, rozvíjející větné členy (zápisy a procvičování v sešitě),

pravopis + literární pojmy, druhy popisu, popis pracovního postupu

Písemně – ČD a text k „Březnu – měsíci knihy“ jsou stále v platnosti!!!

mluvnice - pracovní list Čj M 2. týden.odt

literatura – pracovní list - stačí napsat např. 1) a, nebo vypsat správnou odpověď literatura 2. týden.odt

Každý den si udělejte čas na čtení – alespoň 20 minut!!!