Fulltextové vyhledávání

MATEMATIKA 18.5. - 22. 5. 2020Ahoj šesťáci,

Vítejte v novém týdnu. Máme už za sebou hodně práce, moc děkuji za všechny úkoly, musím říct, že až na malé výjimky, pracujete poctivě. Nebojte, vaše píle se určitě zúročí, v září až budeme opakovat, vás nic nezaskočí.

Tento týden si pouze zopakujeme vše, co víme o trojúhelníku a tím geometrii pro letošní rok opustíme. Už budeme jen počítat.

Opakování: Přečtěte a zopakujte, kdo chce, může vytisknout a vlepit do sešitu, nebo opsat.

Úhel – ostrý, tupý, pravý

Osa úhlu – rozděluje úhel na dvě stejné části

přenesení úhlu

trojúhelník – pravoúhlý, ostroúhlý, tupoúhlý

strany trojúhelníku – trojúhelníková nerovnost (součet dvou stran je vždy větší než strana třetí)

vrcholy a k nim přilehlé vnitřní úhly (součet vnitřních úhlů v troj. je 180 st.)

narýsovat trojúhelník

vnější úhly v trojúhelníku

výška – spojuje vrchol a je kolmá na protější stranu

těžnice – spojuje vrchol a střed protější strany

Kružnice opsaná – osy stran v průsečíku určí střed kružnice

Kružnice vepsaná – osy úhlů v průsečíku určí střed kružnice

Úkoly:   Uč. Zelená str. 62/ 2, 3, 4

64/10, 11, 12

64/15

65/17

Procvičování des. čísel , klikni na odkaz - Poslední řádek – zaokrouhlování na setiny

VYFOTIT VYPLNĚNOU TABULKU A POSLAT

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

A to je vše. Přeji vám, ať vám jde práce od ruky a těším se na vaše mejly.

S pozdravem P.