Fulltextové vyhledávání

Český jazyk 16. - 20.3. 2020Český jazyk 16. - 20.3. 2020

Základní pokyny k úkolům z českého jazyka, které budou platit po celou dobu uzavření školy:

 • nebude-li uvedeno jinak, vypracované úkoly zašlete na e-mail koksteinova@zscernovice.cz

 • do předmětu napište čj a své jméno

 • vypracované pracovní listy posílejte jako přílohu

 • pokud budete psát v ruce, naskenujte a pošlete, nebo vyfoťte a pošlete na 607687134 – lze i přesWhatsApp – nezapomeňte vždy označit svým jménem

 •  

  Opakuj si – základní a rozvíjející větné členy – rozbor věty jednoduché, typy přísudku

    • věta dvojčlenná, věta jednočlenná, větný ekvivalent

    • druhy vedlejších vět – podmětná, předmětná, přívlastková, příslovečná

  Písemně – zápisy ve čtenářském deníku – odevzdáš hned, jak se vrátíme do školy

     • text k Březnu měsící knihy - zadáno před prázdninami podle tvé volby – kdo jsi, komu píšeš, jakou formou a o jaké ekologické problematice. Můžeš doplnit obrázky, odbornými texty, statistikami... Nezapomeň uvádět zdroje, odkud čerpáš. Odevzdáš hned, jak se vrátíme do školy

     • pracovní list - druhy vv, podmět a přísudek 7. třída 1. týden.odt

     • pro ty, kterým nejde otevřít - 7. třída 1. týden B.doc

   

  Pomoc při procvičování – čj (i jiné):

  Česká televize: UčiTelka – 1. stupeň: všední dny od 9 do 12 hodin na ČT2

  Odpoledka – 2. stupeň: všední dny od 9 do 12 hodin na ČT2

  Škola doma (přijímačky): úterý a čtvrtek od 14 hodin na ČT1

  Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
  https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

  Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

  Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
  https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

  Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
  https://www.nns.cz/...pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy/

  Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
  https://www.skolasnadhledem.cz/