Fulltextové vyhledávání

Český jazyk 23. - 27. 3. 2020Děkuji všem, kteří úkol vypracovali pečlivě.Určitě jste zjistili, že je to výhodné – máte méně práce s opravou.

Co se týká mých odpovědí – pokud píšu na e-mail, jsou mé poznámky přehlednější, lépe se v nich můžete orientovat. Pokud tedy máte možnost posílat úkoly mailem, doporučuji, abyste to udělali.

Opakuj si – stále základní a rozvíjející větné členy – rozbor věty jednoduché, typy přísudku

      • věta dvojčlenná, věta jednočlenná, větný ekvivalent

      • druhy vedlejších vět – podmětná, předmětná, přívlastková, příslovečná

      • literární pojmy, dopis, žádost

Nová látka – doplněk prostuduj si v učebnici na str. 126, 127

podívej se na prezentaci

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/105309

samozřejmě můžeš prostudovat i internetové stránky, které tuto problematiku vysvětlují, kde jsou procvičovací texty

V pracovním listu najdeš jedno cvičení z učebnice, zkus jej vypracovat

Písemně – ČD a text k „Březnu – měsíci knihy“ jsou stále v platnosti!!!

mluvnice - pracovní list mluvnice 2. týden.docmluvnice 2. týden.odt

literatura – pracovní list literatura 2. týden.docliteratura 2. týden.odt

Každý den si udělej čas na čtení – alespoň 20 minut!!!