Fulltextové vyhledávání

Fyzika 25.5. - 29.5.2020Tento týden si projdete v učebnici str. 96 – 98 a 106 – 108. Provedeme charakteristiku dalších těles ze sluneční soustavy. Nezapomeňte na trpasličí planety. U Slunce napíšete trochu obsáhlejší charakteristiku. Zaměříte se na fyzikální veličiny (např. napíšete hmotnost Slunce…), jevy a děje probíhající na Slunci a na souvislost Země – Slunce.

U ostatních těles stačí stručná charakteristika (kometa – skládá se z…).

Využijte k práci i internetové odkazy z předcházejícího úkolu. Pracujte v textovém editoru, případně vytvořte prezentaci. Pošlete mailem

J. Hadrava