Fulltextové vyhledávání

Přírodopis 20.4. - 24.4.Pokračujeme v geologii. Probereme si krasové jevy. Do sešitu vypište stručné poznámky. Zapamatujte si důležité pojmy.

Vypracujte PL. Používejte učebnici- začátek mineralogie a net. P

Krasové jevy.ppt

Geologie_test.doc.doc