Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuálně z ZŠ > Základní hygienická opatření

Základní hygienická opatření 

DŮLEŽITÉ!!! ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ!!!

PROVOZNÍ podmínky ve škole jsou nastaveny podle Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid 19 ze 17.8. 2021 (MŠMT ČR).

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Škola upozorňuje, že osoby s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nemohou do školy vstoupit!!!

Je důležité dodržovat zásady osobní a respirační hygieny = kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně  umyje ruce vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

Další oznámení budou následovat.