Fulltextové vyhledávání

11.5.2020Čj

https://edu.ceskatelevize.cz/abeceda-pismeno-f-5e4418c517fa7870610ecfc

Sl. str. 78 / básnička - zakroužkuj f,F, obrázek - vybarvi

     str. 79 / domeček se slabikami

     str. 78/ spoj slabiky ve slova pod obrázkem, čti slova ve sloupečcích ( upozorněte na čtení těžších slov  fi-ja-la, ku-fr, flét-na)  

procvičování: Dopiš povolání.docx - samostatná práce

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-s-porozumenim/vylet1.htm

M

str. 11/1,2

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/prechod/prechod-15/prechod15-1.htm

Psaní - Pí str. 2

http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/psaci-l/

https://www.youtube.com/watch?v=xsXX01Ccu3k