Fulltextové vyhledávání

Pátek 27.3.2020Pátek 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

Žlutá VS 55/1 c)

  1. Připrav si kartičky se slov.druhy:

Seřaď názvy slovních druhů ve správném pořadí a přiřaď k nim správné číslice.

  1. Vyřešíš přesmyčky některých názvů slovních druhů?

JÁMEZNA                          SKYJOP               SEVALOS                          SVOLCEŘÍP        

- seřaď názvy těchto slovních druhů podle abecedy

- roztřiď tyto slovní druhy na ohebné a neohebné

(úkol č.1,2 prosím vyfotit a poslat)

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/urcovani-korene-slov/stavba-slov-2.html

 

 

MATEMATIKA

uč.str. 108/11 - ústně

uč. str. 109/17,18 – sešit (prosím vyfotit a poslat)

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyD1.htm

 

https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-2-uroven/11

 

 SKN

Opakování:

  1. Rostliny při své výživě uvolňují do vzduch a) oxid uhličitý   b)kyslík
  2. Rostliny, které kvetou, nazýváme   a)kvetoucí   b) nekvetoucí
  3. Kvetoucí rostliny se rozmnožují   a) semeny nebo částmi rostlinného těla   b) výtrusy.
  4. Kapradina je a) kvetoucí   b) nekvetoucí rostlina
  5. Některé části léčivých rostlin jsou a) jedovaté   b) léčivé.
  6. Africká fialka patří mezi a)pokojové rostliny   b) zahradní rostliny

(odpovědi poslat zpět, např. 1a….)

 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/jedovate-rostliny/1/kviz.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk 3. 27. 3..docx

 

Good morning, children

Děkuji všem, kteří se mi pochlubili svou prací, a odeslali mi fotku stránky z pracovního sešitu. Ještě jsem vás zapomněla pochválit za křížovku, kterou jste doplňovali na straně 42. Všichni jste si správně vzpomněli, že písmenko CH v angličtině vůbec nemají, takže se do políček křížovek píše jako C a H (například ve slově CHICKEN).

Prosím, připomeňte si, jak se píše velké psací Y. V češtině ho nepoužíváme, a tak ho rychle zapomínáme, ale v angličtině ho použiji pokaždé, když chci říct ano (Yes).

Učte se prosím nová slovíčka. Vím, že je jich hodně, ale určitě vám půjdou rychle do hlavy.

Také si stále opakujte:

I like….  (ai laik) - Já mám rád.

I don´t like. (ai dont laik) – Já nemám rád.

Do you like chicken? (dů jů laik čikn) -  Máš rád kuře?

Yes, I do. (jes, ai dů) – Ano, mám.  

No, I don´t. (no, ai dont) – Ne, nemám.

What do you like? (wot dů jů laik) – Co máš rád?

Otevřete si učebnici na straně 44. Je tam článek o dvou sportovních hvězdách a jejich jídle. Tak se i článek jmenuje: Jídlo sportovních hvězd.

Podívejte se na otázku: What do you like for breakfast? – znamená Co máš rád snídani?

Ještě bych vás chtěla upozornit, že v anglicky mluvících zemích považují za hlavní jídlo dne večeři. K obědu si dávají něco menšího, často sendviče nebo tousty, ale u večeře se sejde celá rodina a mají třeba i více chodů, nebo navštěvují restaurace.

Podle informací z učebnice si slabě tužkou doplňte čísla pokrmů do dolní tabulky a potom si ji zkontrolujte podle výsledků. Svoje zápisky pak vygumujte.

Name

Breakfast

Lunch

Dinner

Maria

6

4

3

Arnold

2

5

1

 

Otevřete si pracovní sešit na straně 44/5

Nahoře na stránce je nabídka jídel, ale i slov, která máte použít ve svých větách.

O snídani, obědu a večeři máte napsat vždy dvě věty. Jedna bude o tom, co máte rádi k danému jídlu dne, a druhá, co rádi nemáte.

Např.  I like eggs for breakfast.

I don´t like chips for breakfast.

A pak máte na talíř nakreslit obrázek toho, co máte rádi.

Ve cvičení 44/6 si prosím do tabulky doplňte názvy jídel.

Nebudete se ale ptát svých spolužáků, ale členů své rodiny. Pojmenovat už je umíme. Hotovou stránku mi opět můžete poslat.        Have a nice weekend, see you on Tuesday. Good bye.