Fulltextové vyhledávání

3. třída 2018/2019


Vítejte na stránce 3. třídy ZŠ Černovice! Najdete tady nejdůležitější informace a aktuality z dění v naší třídě a stáhnete zde všechny potřebné dokumenty.

Rozvrh hodin: https://zscernovice.edupage.org/timetable/

 

Informace na týden od 17.6. do 28.6. 2019

17.6. - 21.6. běžná výuka - jen 18.6. odpadá odpolední vyučování, konec tedy v 11.30 hod. ( důvodem je výlet za odměnu pro vybrané žáky a s ním spojená organizace)

  • prosím o podepsání žákovské knížky, sešitu na diktáty a kontrolní úkoly z matematiky 
  • peníze na fotky 35,- + 15,-  a na sešity a výtvarné potřeby na rok 2019/20 - 187,-
  • od středy vybírám učebnice: prosím o jejich kontrolu, popř. uvedení do zachovalého stavu (případné poškození bude ještě do konce roku vyčísleno)
  • prosím, aby si děti přinesly igelitovou nebo jinou tašku na výkresy a kufřík 
  • děti dostanou domů nedokončené pracovní listy, které mohou využít o prázdninách k procvičování či opakování

17.6. - 28.6. - již neprobíhají kroužky ani pedagogické intervence

24.6. - předávání učebnic do dalšího ročníku, konec vyučování ve 11.30 hod

25.6.- 26.6. - herní a třídnický den: možnost přinést si stolní či jiné společenské hry, stavebnice ( konec vyučování v 11.30)

26.6. - hudební pořad Tamtam - 55,-

27.6. - cvičení v přírodě: vhodné oblečení a obuv do terénu, buřtíka ( svačinu), pití (konce v 11.30)

28.6. - předávání vysvědčení 8.00 - 8.45: poté  zazvoníme odcházejícím deváťákům ( přinést si zvoneček) a hurá na prázdniny

ČJ - opakujeme učivo 3.ročníku U str. 206-213, slohové učivo: obrázková osnova, popis osoby U str. 186,168

M -  Cestujeme  po ČR, Nakupujeme U str. 157,101, práce s pracovními listy 

Skn - PS str. 68-69, opakujeme učivo 3.ročníku

Na závěr vám chci poděkovat za spolupráci, přeji do budoucna dětem i rodičům spokojenost, klid a mnoho štěstí, hezké prázdniny!!!!

I.O.

 doplnění inf.

změna termínu pro Školohrátky: 12.6.2019 od 15.00 hod.Informace na týden od 3.6. do 14.6. 2019

3.6.- 7.6. - oblečkový týden : motýlkový den

                                               jeanový den

                                               vojenský den   -

                                               co bych si na sebe nikdy nevzal/a

                                              pyžamový den

3.6. divadlo Tábor : odjezd 9.30, návrat 12.30 ( s sebou psací potřeby, svačina, pití)

11.6. exkurze Telč

Dú: už nebudou

Čj - čtenářský deník ( prezentace poslední přečtené knížky)

     - slovesa U str. 181-185,187-201,204-205

M - geometrie - s sebou pravítka ( trojúhelník), kružítko, ořezané tužky č. 3

   - opakování, osová souměrnost,  tělesa - str. 155,156,158-159

   - opakování str. 144-154

Skn - žijeme zdravě, chraňme své zdraví U str. 67-73 PS str. 62-63

       - test 7.6. - člověk: čím se liší od zvířat, růst a vývoj, části těla, vnitřní orgány, smysly, strava a péče o zdraví (PS str. 65-67)

       

 

 

 

 doplnění

Fotíme se ve středu ( 29.5).Informace na týden od 27.5. do 31.5. 2019

28.5. - měli bychom se fotit

170,- vybírám na divadlo

Dú: Čj str. 212/10 - zbytek - Z poslední věty vypiš podstatná jména a urči mluvnické kategorie.

      M str. 153/22

Aj - 30.5. závěrečná práce

Čj - mluvnické kategorie sloves - osoba, číslo, čas U str. 178 - 185

    - 31.5. závěrečná práce na probranou látku (psaní I/Y uprostřed slova, synonyma,opozita, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen)

M - 27.5. závěrečná práce

    - dělení mimo obor násobilek U str. 137 - 141 (od 5.6. geometrie)

Skn - kostra, svaly,  vnitřní orgány - U str. 68, PS str. 61

Co nás čeká: 3.6. - divadlo Tábor, odjezd 9.30, návrat 12.30 hod ( učíme se 1. hodinu, s sebou psací potřeby, svačinu a pití) - záloha 170,-

11.6. - exkurze Panský dvůr Telč, odjezd 7.15, návrat 16.00 hod

13.6. - Školohrátky              

 Informace na týden od 20.5. do 24.5.2019

22.5. atletická olympiáda - sportovní oblečení a obuv, svačina a pití

23.5. plavání

Dú :  Čj - str. 212/10 - 6 řádků - z prvního odstavce vypiš podstatná jména (5) a určete mluvnické kategorie (pád, číslo, rod)

          M - str. 153/ 25

Čj - procvičení a zopakování pádu, rodu a čísla u podstatných jmen ( U str. 169-172)

     - slovesa: osoba, číslo U str. 177-178

( 31.5. závěrečná práce : y/i,slovní druhy, slova příbuzná, opozita, synonyma, pád, rod, číslo podstatných jmen)

M - opakování na závěrečnou práci - sčítání, odčítání do 1000 i písemné, násobení i mimo obor násobilek, dělení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování, převod jednotek, slovní úlohy ( 24.5.

Skn - části lidského těla U str. 66, PS str. 58-60

 

 Informace na týden od 13.5. do 17.5.2019

16.5. plavání

17.5. Den Země - projekt školy, s sebou do školy psací potřeby, ŽK, svačinu, pití, oblečení dle pokynů vedoucího skupiny

Dú: ČJ - str. 210/ 7a - utvořte věty podle zadání, doplňte slovní druhy

      M - str. 147/ 33 - 4 sloupečky

     Skn - PS str. 58 žlutý rámeček, obrázek lidské postavy ( 12 cm)

ČJ - pád podstatných jmen ( do 17.5. umíme pádové otázky) U str. 163-168

M - násobení mimo obor násobilek, písemné násobení U str. 133-134,150-153

Skn -  naše zdraví U str. 64-65, PS str. 58

       - 13.5. test živočichové: znaky živočichů, dělení podle stavby těla, typické znaky jednotlivých skupin a zástupce, popis částí těla živočichů, dělení podle druhu potravy

Co nás čeká:  22.5. atletická olympiáda, 3.6. divadlo Tábor, 11.6. Školní exkurze (výlet Telč)Informace na týden od 6.5. do 10.5.2019

9.5. plavání

Dú: Čj str. 212/ 9 - přepiš, u prvních tří vět doplň slovní druhy

       M  str. 152/17

ČJ -  pád, číslo, rod podstatných jmen U str. 158-164

      - 6.5. test na slovní druhy U str. 155

M - násobení dvojciferných a trojciferných čísel U str. 130-133

Skn - čím se živí živočichové, bezobratlí, ohrožené druhy U str. 60-63, PS str. 54-56

       - 13.5. test živočichové

     2.5. 2019

Dnes odpoledne nám pracovníci  bazénu oznámili, že se  ruší čtvrteční kurz plavání a bude nahrazen. Omlouvám se za potíže, ale 2.5. proběhne vyučování dle rozvrhu.Informace na týden od 29.4. do 3.5. 2019

Dú: Čj str. 210/ 6 - 6 řádků - u prvních dvou vět určit slovní druhy

       M - str. 122/56

Ćj -  částice, citoslovce, procvičování všech slovních druhů U str. 146-148,151-152

M - násobení a dělení mimo obor násobilek U str. 124-128

Skn -  stavba těla živočichů U str. 58-59, PS str. 51-53