Fulltextové vyhledávání

Čtvrtek 7. 5.Milé děti a milí rodiče, všem děkuji za hádanky, hlavolamy a luštěnky. Postupně je budu přidávat! Dnes máte křížovku od Verči a také řešení včerejšího úkolu od Julči. MM

Angličtina

Začneme tím, že si zahrajeme Bingo! Nakresli si 3x2 políček. Do každého políčka napiš jednu činnost, vybírat můžeš ze seznamu. Jakmile uslyšíš činnost, kterou máš napsanou, políčko si škrtneš. Až budeš mít vyškrtáno všech 6 políček, zakřič Bingo!

Na výběr: play volleyball, listen to music, play football, ride a horse, watch TV, play tennis, go fishing, go running, go swimming, ride a bike, read a book, go skating, play computer games, go shopping, go running, play the piano

Hra Bingo:

https://youtu.be/mOAeINwE9Fg

 

These are letters from my penfriend! To jsou dopisy do kamaráda (kamaráda na dopisování)! Píšeme si o tom, jak se máme, co děláme ve volném čase, jaké máme koníčky a tak dále. 

08C357D7-FF43-4D06-BC98-33A0E0199248.jpeg

Otevři si učebnic na str. 44. Jsou zde 2 dopisy. Kdo je napsal? (Hana a Lucy). Přečtěte si první odstavec Hanina dopisu a odpověz na otázku: Where's Hana from? (Odkud Hana je?). Přečtěte si první odstavec dopisu, který psala Lucy a odpovězte na otázku: Where's Lucy from? Pokud máte po ruce mapu (i v počítači), podívejte se, kde obě dívky bydlí.

I'm from Kamenice nad Lipou.

Where are you from? (Odkud jsi ty?) Odpověz pravdivě: I'm from Černovice/ Vlčeves....

Oba dva dopisy si přečti celé. Pokud něčemu nerozumíš, slovíčka najdeš v přehledu. Lekce8_My free time.docx

Podívej se na spodní část strany 44. Jsou zde fotografie. Na některých je Hana a některých Lucy. Napiš si do sešitu/na papír obě jména a k nim přiřaď čísla obrázků. Co která dívka dělá, je napsané v dopisech. Správné řešení najdeš v příloze.

Pracovní sešit 44/5. Zakroužkuj správné slovo. Můžeš se dívat na dopisy v učebnici.

Řešení: AJ_řešení_0705.docx

Matematika - prosím poslat

120/8 pozoruj kruh, čtverec a obdélník. Pozorně si přečti, jak zapisujeme zlomky, které představují jeden celek nejen jeho části. Přečti zlomky a ukazuj na obrázcích. Nic psát nemusíš.

120/9 Překresli si tabulku a počítej. Do tabulky piš jen výsledky.

Jak na to?

Jednu osminu daného čísla vypočítáme tak, že číslo vydělíme 8.

Jednu čtvrtinu daného čísla vypočítáme tak, že ho vydělíme 4.

Jednu polovinu daného čísla vypočítáme tak, že ho vydělíme 2.

  8
1/8 daného čísla 1 (8:8=1)
1/4 daného čísla 2 (8:4=2)
1/2 daného čísla 4 (8:2=4)

120/10 Pečlivě čti a zamysli se nad obrázky a zápisem.

119/7 Vypočítej první 3 příklady.

120/11 Vypočítej a proveď zkoušku. Slovní úlohy vymýšlet nemusíš.

Český jazyk

155/3 - přečti si text

a) doplň vynechaná písmena (vypiš slova) a odůvodni pravopis (odůvodnění nepiš)

b) vypiš slovesa v infinitivu

c) vypiš sloveso v rozkazovacím způsobu - urči osobu a číslo

d) vypiš podstatná jména z prvního odstavce (vypisuj je ve stejném tvaru, jako jsou v textu) a urči pád, číslo, rod a vzor 

e) odůvodni psaní velkých písmen - ústně

řešení:Český jazyk_0705.docx

 

Úkol od Verči:

E40F43C3-5826-4C81-BB2C-42C2BE981645.jpeg

Řešení počítání od Julči:

obrázek_julča_řešení.jpg