Fulltextové vyhledávání

Pondělí 20. 4.Milé děti,

přeji vám krásné pondělí. Chtěla bych vám moc poděkovat za krásné fotky, které jste už od pátečního rána posílaly. Vypadá to, že vás hry se sirkami a pečení bavily. Zkusím pro vás na tento týden zase nějaké zpestření vymyslet. Všechny fotky dám opět do galerii. Kdo ještě nějaký snímek má, tak mi jej pošlete. MM

Řešení úkolů z pátku:

Je možné, že jste u sirek vymysleli i jiná řešení :-)

Sirky_řešení.docx

řešení.docx

 

Český jazyk

Dnes si zopakujeme osobu, číslo a čas u sloves. Kdo pozapomněl, pustí si video. 

https://youtu.be/rXQqDaS6Yp8

Učebnice str. 141/8 Přečti si příběh o pokladu a odpověz na otázky.

1. Kde stál voják na stráži?

2. Koho voják potkal a co ten člověk dělal?

3. Našel sedlák na mostě poklad? Svoji odpověď vysvětli.

4. Pod jakým stromem byla truhla?

Úkol: vytvoř si jednoduchou tabulku. V článku vyhledej všechny slovesa a urči u nich osobu, číslo a čas. Jak na to:

  osoba číslo čas
stál 3. j. min.
pozoroval 3. j. min.

Řešenířešení_ČJ_2004.docx

Zopakujeme si tvary přítomného času (video). Zajímat nás budou hlavně tvary píšu/píši, kupuji/kupuju, píší/píšou, kupují/kupujou. Oba tvary jsou spisovné, první tvar je spíše knižní, druhý hovorový.  Máš je i v učebnici na straně 142.

https://youtu.be/9cTrSGJvzPc

Přečti si 142/11. Pak zavři knížku. Pusť si video a napiš jako diktát. Poté si sám zkontroluj a oprav podle učebnice.

https://youtu.be/V1wnVK8IGlk

 

Matematika - prosím poslat

111/1 první tři příklady

Připomeň si učivo, které už znáš! Učebnice str. 111 růžový rámeček

111/2 (pomáhej si informacemi z růžové tabulky!)

111/3 první tři

111/4

111/6 vypočítej tři libovolné příklady!

Angličtina

Pracovní sešit 40/7

nápověda:
When is it on? = V kolik hodin ho dávají?

40/8 zakroužkuj správné slovo (musíš se dívat na obrázek, tam najdeš odpovědi)

Dvojice slov ze kterých budeš vybírat: quiz/comedy, Tuesday/Thursday, six/eight, 1/4

40/9 Napiš o svém oblíbeném televizním pořadu.

Pro inspiraci napíšu o svém oblíbeném pořadu:

My favourite TV programme is Futurama. It´s a cartoon. It´s on Monday at 15:25. It´s on channel Prima Cool.

Řešení: řešení_AJ_2004.docx