Pondělí 20. 4.Milé děti,

přeji vám krásné pondělí. Chtěla bych vám moc poděkovat za krásné fotky, které jste už od pátečního rána posílaly. Vypadá to, že vás hry se sirkami a pečení bavily. Zkusím pro vás na tento týden zase nějaké zpestření vymyslet. Všechny fotky dám opět do galerii. Kdo ještě nějaký snímek má, tak mi jej pošlete. MM

Řešení úkolů z pátku:

Je možné, že jste u sirek vymysleli i jiná řešení :-)

Sirky_řešení.docx

řešení.docx

 

Český jazyk

Dnes si zopakujeme osobu, číslo a čas u sloves. Kdo pozapomněl, pustí si video. 

https://youtu.be/rXQqDaS6Yp8

Učebnice str. 141/8 Přečti si příběh o pokladu a odpověz na otázky.

1. Kde stál voják na stráži?

2. Koho voják potkal a co ten člověk dělal?

3. Našel sedlák na mostě poklad? Svoji odpověď vysvětli.

4. Pod jakým stromem byla truhla?

Úkol: vytvoř si jednoduchou tabulku. V článku vyhledej všechny slovesa a urči u nich osobu, číslo a čas. Jak na to:

  osoba číslo čas
stál 3. j. min.
pozoroval 3. j. min.

Řešenířešení_ČJ_2004.docx

Zopakujeme si tvary přítomného času (video). Zajímat nás budou hlavně tvary píšu/píši, kupuji/kupuju, píší/píšou, kupují/kupujou. Oba tvary jsou spisovné, první tvar je spíše knižní, druhý hovorový.  Máš je i v učebnici na straně 142.

https://youtu.be/9cTrSGJvzPc

Přečti si 142/11. Pak zavři knížku. Pusť si video a napiš jako diktát. Poté si sám zkontroluj a oprav podle učebnice.

https://youtu.be/V1wnVK8IGlk

 

Matematika - prosím poslat

111/1 první tři příklady

Připomeň si učivo, které už znáš! Učebnice str. 111 růžový rámeček

111/2 (pomáhej si informacemi z růžové tabulky!)

111/3 první tři

111/4

111/6 vypočítej tři libovolné příklady!

Angličtina

Pracovní sešit 40/7

nápověda:
When is it on? = V kolik hodin ho dávají?

40/8 zakroužkuj správné slovo (musíš se dívat na obrázek, tam najdeš odpovědi)

Dvojice slov ze kterých budeš vybírat: quiz/comedy, Tuesday/Thursday, six/eight, 1/4

40/9 Napiš o svém oblíbeném televizním pořadu.

Pro inspiraci napíšu o svém oblíbeném pořadu:

My favourite TV programme is Futurama. It´s a cartoon. It´s on Monday at 15:25. It´s on channel Prima Cool.

Řešení: řešení_AJ_2004.docx