Fulltextové vyhledávání

Skn 17. 3. - 20. 3.Skn 17. 3. - 20. 3.

https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=12

 

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prvni-premyslovci