Fulltextové vyhledávání

Týden 15. - 19.6.Geometrie

Zopakovat si, jak se počítá obsah a obvod obdélníku. Můžete si pustit video.
Obvod: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/
Obsah: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-31/

Pondělí
131/7
Naučte se vypočítat obsah čtverce. 132/1 + poučka 
Video: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-30/

Úterý
132/2,3,4

Středa - prosím poslat
135/1
135/4, 5

Čtvrtek a pátek
Grafický součet a rozdíl úseček
Toto téma pouze informativně, není třeba dělat všechna cvičení. Z každé strany například pouze 2-3 cvičení.
Pomocná videa zde :
 https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-37/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-38/

Český jazyk
Pondělí
185/8
185/10 - Zde není třeba napsat všechny věty! Připomeň si pravidlo: 1 určitý slovesný tvar = 1 věta
186/1 Přečíst text.
a) Vyznačené věty vyjadřují přímou řeč, tedy doslovný přepis toho, co někdo říká. 
b) ústně
Poučka

Úterý
187/2 + poučka
187/3 - pokud máš možnost, můžeš si okopírovat a pouze uvozovky doplnit
187/1 + poučka (uvozovací věta)

Středa
188/2
188/1 + poučka
189/2

Čtvrtek
190/1 + poučka
190/2
192/1 + poučka
192/2 - ústně

Pátek - prosím poslat
198 - ověř si, co ses naučil

Angličtina 

V lekci 11 využívá učebnice minulý čas, nebudeme se ho učit systematicky (to se děti naučí až ve vyšších třídách), ale pouze si pro zajímavost poslechneme a přeložíme.
Učebnice 52 
Poslechni si o zvířatech, která žila v minulosti a jak vypadají jejich dnešní příbuzní. Napiš, zda jsou věty dole na stránce pravda (true) nebo lež (false).

https://youtu.be/m2HbtK8hTNA

Překlad str. 52: Lesson 11.docx

Poslechni si písničku na str. 53 a zpívej

https://youtu.be/9ZtAyRElNmY

Překlad písně: T.Rex song.docx

Poslechni si 11. a 12. díl komiksu na str. 55 a 59

https://youtu.be/JPZpn2In1-M

Překlad, díl 11: The Dragon Crown11.docx

https://youtu.be/0l1OqGoc7GY

Překlad, díl 12: The Dragon crown 12.docx 

Člověk a příroda

Kapitola 21: Od miminka po dědu - pročíst kapitolu

Svět kolem nás

Zkus si ověřit svoje znalosti v závěrečném testu na str. 111