Fulltextové vyhledávání

Úterý 7. 4.Angličtina

Zopakuj si číslovky do 100. Učebnice str. 62, výslovnost v nahrávce (nahrávka je bez obrázků).

https://youtu.be/bU067iNWbi0

Zkus si anglicky říkat násobky 5 až do 100: five, ten, fifteen, twenty, twenty-five......

Naučíme se říkat čas i jiným způsobem:

 It´s eight o´clock. (Je 8 hodin). It´s eight oh five. (Je 8:05.) = čti: /Its ejt ou fajf/

It´s half past eight. (Je půl deváté). It´s eight thirty. (Je 8:30 nebo Je půl deváté.)

It´s eight fifty-five. (Je 8:55.) It´s eight forty-five. (Je 8:45.) It´s eight fifty. (Je 8:50.)

Otevři si učebnici str. 39. Budeme číst a poslouchat příběh o špiónech. Znáte agenta 007 Jamese Bonda? My budeme poslouchat příběh o superagentce Miss J. Bond 008 (čti: /dabl ou ejt/)

Spike: It´s seven forty-five. My favourite programme´s on Channel 2. (Je 7:45. Můj oblíbený program je na kanálu 2.)

Poslouchej a sleduj obrázky.

 https://youtu.be/YibkXATmymE

V příloze najdeš nová slovíčka a přepis nahrávky, abys lépe porozuměl, o co v příběhu šlo.

 aj_slovicka_prepis_nahravky.docx

 

Nyní uslyšíte nahrávku znovu. Ale pozor: nahrávka tentokrát není seřazení správně. Tvým úkolem bude napsat čísla od 1 do 12 a ke každému číslu napsat čas (to vidíš v učebnici), kdy se děj odehrává. Nahrávku si můžeš stopovat. - prosím odpovědi poslat

Například uslyšíš toto: 

  1. nahrávka: I´m hiding now, Boss. What´s time is it?
    Ty napíšeš: 1.  8:15  (Vysvětlení: Jde o obrázek č. 3, kdy se Agent X schovává.)
  2. nahrávka: Hello, dog. She´s talking to the dog. What´s time is it?
    Ty napíšeš: 2. 8:25 (Vysvětlení: Jde o obrázek č. 5, kde J. Bond mluví na pejska.)

https://youtu.be/bIBUKLNXK5g

 

Geometrie

84/5 Narýsuj a vybarvi si pravé úhly podobně jako na obrázku

84/6 Udělej si náčrt a pak rýsuj

 

Český jazyk - prosím poslat

Učebnice str. 134 a 135 - shrnutí kapitoly

Nejdřív ohodnoť sám sebe, zda všechno umíš výborně nebo občas uděláš chybu.

Zkus správně odpovědět na všechny zadané úkoly, zadání neopisuj.