Fulltextové vyhledávání

Člověk a příroda 11.5. - 15.5.Ahoj děti, tentokrát se vyzkoušíme. Dostanete otázky ze všech probraných živočichů a odpovíte na otázky. Od příštího týdne se začneme zabývat nejdokonalejším savcem - člověkem. Vypracované otázky zašlete na mou adresu. P

1) Co je typické pouze pro savce?

2) Mají všichni savci 4 končetiny?

3) Která domácí zvířata zařadíš do savců (5)

4) Čím je kryto tělo ptáků?

5)Pomocí čeho se většinou pohybují ptáci?

6)Jak se rodí mláďata ptáků?

7) Kteří volně žijící ptáci u nás přezimují? (5)

8) Do jakých skupin rozdělujeme plazi? (4)

9) Proč nejvíce plazů žije v tropických oblastech?

10) Podle čeho se nazývají obojživelníci?

11) Jaké naše žáby znáš?

12) Proč jsou obojživelníci užiteční?

13) Jak rozdělujeme měkkýše?

14) Jak škodí mlži na zahrádce?

15) Do jaké třídy řadíme žížalu obecnou?

16) Co jsou členovci?

17) Jak je užitečný rak?

18) Mají členovci kosti?

19) Čím jsou kryta křídla motýlů?

20) Jaký užitečný hmyz znáš?