Fulltextové vyhledávání

Fyzika od 18.5.2020 do 22.5.2020V tomto týdnu využijeme znalosti z modelu atomu. Zdůrazňoval jsem vám, že budeme pracovat především s částicí v obalu atomu – elektronem. Ten se může z elektronového obalu uvolňovat. Nebo ho atom může do elektronového obalu přijmout. Tyto situace si popíšeme tento týden.

Prezentace : Elektrovani_teles.pptxIonty.ppt

Danou problematiku najdete případně v učebnici na str. 59 - 61.

Projdete si prezentaci a vyřešíte pracovní list, který zašlete mailem. Pracujte v textovém, případně grafickém editoru. Promítnu do hodnocení informatiky.

Otázky :

  1. Graficky znázorni vznik kladného iontu.
  2. Graficky znázorni vznik záporného iontu.
  3. Jak se nazývá atom, který má stejný počet elektronů a protonů.
  4. Graficky znázorni model atomu dvou libovolných  prvků (vyber z periodické soustavy prvků).