Fulltextové vyhledávání

Fyzika od 27.4.2020 do 30.4.2020V předchozích týdnech jsme dokončili pohyb. Tento týden zopakujeme komplet fyzikální úlohy.

Jedná se o fyzikální úlohy popisující těleso (výpočet hustoty, objemu, hmotnosti), dále fyzikální úlohy popisující pohyb tělesa (dráha, rychlost, čas) a zavedli jsme si gravitační sílu, která působí na tělesa, nacházející se v gravitačním poli zemském. Tu už umíme také vypočítat z hmotnosti a konstanty g (g = 10 N/kg).

Opět mi je pošlete mailem. Zvolte si nějaký textový editor.

Fyzikální úlohy.docx

 

Pro ty, co nemohou otevřít soubor!

  1. Vypočtěte hustotu dané látky, když víte, že její hmotnost byla 250 g a objem byl 250 ml. V tabulkách najděte, o jakou látku pravděpodobně jde.

 2.Stavební betonový panel má objem1500dm3.Jaká je hmotnost 

betonového panelu? Hustota betonu je 2 100 kg/m3.

 3.Měděný výrobek má hmotnost 547,4g. Urči objem?

4.Nákladní vůz má hmotnost 2800 Kg . Jaká gravitační síla na něj působí na Zemi a jaká na Měsíci , jestliže je tam 6x menší gravitace než na Zemi ?

  1. Urči dráhu, kterou ujde chodec za 2 hodiny, jde-li rychlostí 1,5 m/s.
  2. Cyklista ujel za 4 hodiny 50 kilometrů. Jakou rychlostí se pohyboval?
  3. Za jak dlouho ujdou turisté naučnou stezku Povydřím dlouhou 7 km, je-li jejich průměrná rychlost 4 km/h?

J. Hadrava