Fulltextové vyhledávání

Fyzika od 6.4.2020 do 14.4.2020V minulém týdnu  jste prostudovali prezentaci, ve které máte zavedené nové fyzikální veličiny charakterizující pohyb - dráha, čas, rychlost.
Tento týden se zaměříme na fyzikální veličinu - čas.
Nejdříve si projdete prezentaci.

Prezentace cas.pptx

Následně vyplníte pracovní list, který opět pošlete na mailovou adresu.

Jednotky_casu_-zadání.docx

Při převodech  dávejte pozor, pokud převádíte jednotky menší na větší.

12 min. (h) = 0,2 h

1 min. = 1/60 hodiny

Pracujeme opět se zlomkem. 12 : 60 = 0,2 h. Zlomková čára nahrazuje početní operaci děleno.

J. Hadrava