Fulltextové vyhledávání

Přírodopis 15. -19.6Ahoj, tento týden si zopakujeme hmyz s proměnou dokonalou. Pozorně si přečtěte informace z prezentace, kterou jste již dostali. Odpovězte na otázky.

Který hmyz patří do skupiny tzv. sociálního hmyzu.

Které řády hmyzu s proměnou dokonalou existují? - použijte učebnici.

Jaký je rozdíl mezi hmyzem s proměnou dokonalou a nedokonalou.

Přečtěte si v učebnici informace o motýlech. Napište jejich společné znaky a vyjmenujte 5 motýlů denních a 5 nočních.

Děkuji za vypracované úkoly. P