Fulltextové vyhledávání

Fyzika od 18.5.2020 do 22.5.2020V tomto týdnu nastudujete další prezentaci, resp. učebnici str. 91 - 93. Odpovíte na otázky a pošlete mailem. V první otázce se vrátíme ještě k Archimédovu zákonu pro plyny.

pretlak_podtlak_vakuum.ppt

1). Vysvětli, jak se může pohybovat balón ve vzduchu. Jakým způsobem mění výšku při letu. Použij Archimédův zákon, vztlakovou sílu, hustotu těles, hustotu plynu.

2). Kdy mluvíme o podtlaku. Doplň příklady.

3). Kdy mluvíme o přetlaku. Doplň příklady.

4). Jak vznikne a co je vakuum. Doplň příklady.

J. Hadrava