Fulltextové vyhledávání

ANGLICKÝ JAZYK 8. 6. -12. 6. 2020Dobrý den osmáci.

Tento týden se zaměříme v nové lekci, číslo 6, na Frázová slovesa - PHRASAL VERBS.

Některá slovesa v angličtině se skládají ze dvou i tří částí - říká se jim phrasal verbs.

Do sešitu GRAMMAR si napište:

PHRASAL VERBS (frejzl vr:bs)

sit down - (sit=verb, down=particle) -sednout si                   run away - utéct                     look after - starat se                                     

look forward to - těšit se                                                        give up - vzdát se                    stand up - vstát                                            

hurry up - pospíchat                                                             find out - zjistit                          walk away - odejít                                        

catch up with - dostihnout, zastihnout                                   think of - myslet na                  pick up - zvednout                                         

walk on - jít (dál)                                                                fall over - spadnout, převrátit se      look for - hledat

Tato frázová slovesa se prosím naučte.

 

STUDENT´S BOOK, p. 68/1a - Read the story. Find five phrasal verbs in the text and write the sentence. -                          Přečti si povídku FRIENDS. Najdi v textu pět vět s frázovým slovesem a napiš je do sešitu English.

WORKBOOK, p. 54/1 Choose the correct parts of the phrasal verbs (particles). - Vyber vhodnou druhou či třetí část frázových sloves.

WORKBOOK, p. 54/2 Complete the sentences with these phrasal verbs. - Doplň věty vhodným frázovým slovesem z tabulky.

 

Vše mi prosím vyfoťte a opět pošlete do mailu. (alenav15@seznam.cz)

Děkuji. Mějte se hezky.