Fulltextové vyhledávání

ANGLICKÝ JZYK - 4. 5. - 8. 5. 2020Dobrý den,

tento týden se budeme věnovat práci s textem. Bude o medvědích sirotcích. 

STUDENT´S BOOK, p. 60 - Save the orphan bears.

1.Key words (klíčová slova) - přepiš je do sešitu Grammar.

He was born... - Narodil se...                                                             orphanage (ofnič) - sirotčinec

bear cub (kab) - medvídě                                                                  look after - starat se

blind (blajnt) - slepý                                                                           release (rilís) - vypustit

hibernate (hajbnejt) - spát zimním spánkem                                     extinct - vyhynulý

den - doupě, nora                                                                             donation (dounejšn) - finanční dar

protect - chránit

hunter - lovec 

2. 60/1c - Find the names of these people and places in the text. (Najdi jména lidí a míst v textu).

3. 60/2 - Correct the statemets. (Oprav věty dle textu - oprav věty číslo: 1, 2, 6, 8, 9)

 

Vše vypracuj do sešitu English, vyfoť a opět mi pošli do mailu. (alenav15@seznam.cz)