Fulltextové vyhledávání

Fyzika od 14.4.2020 do 17.4.2020V tomto týdnu si znovu projdete pružné těleso, kmitavý pohyb, mechanické vlnění. Je třeba umět popsat a rozumět třem fyzikálním veličinám - perioda, frekvence, vlnová délka. Je třeba umět pracovat s grafem - vyznačit amplitudu, periodu, vlnovou délku.

Při procvičování vyhledáte materiály na Dumy.cz (zadáte kmitavý pohyb, vlnění), na https://www.vascak.cz/, www.skolasnadhledem.cz......

Napíšete mi krátký mail, ve kterém popíšete, odkud jste čerpali vědomosti. Případně, co Vás zaujalo, čemu nerozumíte...

Děkuji J. Hadrava