Fulltextové vyhledávání

Český jazyk 14. - 17.4. 2020Ahoj,

už je to tu zase. Velikonoce fuč a na nás čeká další práce!

Maturitní obory

Doufám, že příprava na přijímací zkoušky je pro vás stále prioritou. Dobré procvičovací stránky (nejen pro čj) najdete takto:

Otevřete si webové stránky: www.alfbook.cz, zadejte kód ucimesedoma (vlevo), dejte START, otevře se okno s registrací (nemusíte nic vyplňovat) – zavřete (x) a na vtrtuli letadla vyberte ročník, předmět,... V českém jazyce je přímo oddíl „příprava k přijímacím zkouškám“.

Podívejte se na krátké video:

https://edu.ceskatelevize.cz/atrakce-a-zeugma-5e4423ec4908cf0125157dff

Už víte co je atrakce a zeugma? Jsou to odchylky od pravidelné větné stavby. Shrnutí = zápis do sešitu je zde:

Odchylky od pravidelné větné stavby

  • Elipsa (výpustka) - nevyjádření slov, která jsou součástí větné stavby, ale adresátovi jsou známa z kontextu: Můžeš mi pomoci? - Nemůžu (ti pomoci). Nevím, co (mám dělat) dřív.

  • Anakolut - opuštění větné stavby v průběhu výpovědi: Člověk, když není dost opatrný, může se mu něco přihodit. (Člověku, když není dost opatrný, se může něco přihodit.)

  • Zeugma - spojení dvou členů stejnou vazbou, i když každý z nich má mít jinou vazbu: před i po obědě. (Před obědem i po obědě.)

  • Kontaminace - smíšení dvou různých větných staveb: cenit si odměny (smíšení vazeb cenit si odměnu a vážit si odměny).

  • Atrakce - splynutí vazeb v některých ustálených spojeních: ber, kde ber (místo ber, kde bereš).

  • Vsuvka - připojení doplňující informace do věty. Vsuvka se odděluje čárkami a může být z věty vypuštěna, aniž by věta ztratila původní smysl: To je, jak známo, nemožné. 

Vzkoušejte si to zde (i zápis do sešitu je převzat z těchto stránek):

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/odchylky-od-vetne-stavby

 

Pošlete mi řešení tohoto úkolu:

Odstraňte nepravidelnosti a nedostatky ve větné stavbě:

Učitelky v mateřské školce mají rády a pečují o děti bez ohledu na čas.

Kino jsme vybudovali nové a větších rozměrů, než bylo staré.

Domek se skládá kromě příslušenství z kuchyně, ze tří pokojů a z verandy ze dřeva a ze skla.

Nohy kočky jsou vybaveny pevnými, výkonnými svaly.

Letos v létě musíme pečlivě sklidit a svědomitě pečovat o všechno obilí.

Krém pomalu zahřívejte v hrnku ve větší nádobě ve vodní lázni.

Mezi vyznamenanými žáky stojí i chlapec se sluncem vybílenými vlasy.

Nově navržené automobily jsou velmi výkonné a neobyčejně elegantního tvaru.

Pošlete řešení literární tabulky: literatura 9..odt

Nematuritní obory

Pošlete řešení: mluvnice 9..odt a pak ještě (s pomocí internetu) literatura 9. 2.odt

 

Závěrem prosba  – úkoly mi posílejte nejpozději do páteční 13. hodiny. Díky.

Těším se na vaše řešení! Ahoj, K.