Fulltextové vyhledávání

Český jazyk 30.3. - 3.4. 2020Ahoj deváťáci.

Musím říct, že jste mi udělali radost. Poslali jste úkoly (téměř) všichni, (téměř) bez problémů a včas.

Tento týden nás čekají rozbory souvětí, proslov a opakování z literatury

Nematuritní obory – pošlete mi vyluštěnou literární křížovku, text s ekologickou tematikou a udělejte úkol ze slohu.

Vy, kteří se chystáte na obor maturitní se pro inspiraci podívejte na

https://www.youtube.com/watch?v=zcLApEvZXI0

Nebojte se, tak složitá souvětí jsem pro vás nepřipravila. Tady jsou:

souvětí 3..odt

 

Do slohového sešitu si přepište, nebo vytiskněte a nalepte tyto poznámky:

Proslov a projev

Základem obou je přímý kontakt autora (řečníka) s posluchačem, výhoda - možnost využití zvukových prostředků řeči (změna důrazu, rytmu, tónu řeči).

Projev je většinou oficiální – je pronášen při mimořádných příležitostech (politických, kulturních,...). Má složitější strukturu, je obsáhlejší.

Proslov představuje veřejnou řeč s jednodušší kompozicí, má tedy spíše charakter pracovní než slavnostní – pracovní setkání, jednání. Může se jednat i o drobnější útvary, které jsou pronášeny v rodinném (přítelském) kruhu (svatba, promoce, narození dítěte,...)

Úkol: Představte si, že jste byli rodinou pověřeni, abyste přednesli proslov na oslavě „kulatých“ narozenin vašeho dědečka/babičky.

Rozmyslete si, o čem byste mluvili. Do sešitu si napište osnovu. Posílat nemusíte.

 

Literární křížovka ti připomene, jak nazýváme literární období na přelomu 19. a 20. století.
l. křížovka 9..odt

 

Protože se neuvidíme asi ještě dlouho a končí březen – měsíc knihy a internetu, pošltete mi i vámi vytvořený text s ekologickou tematikou. Pokud to nestihnete do konce tohoto týdne, prodlužuji termín do 8. dubna. Oprava mi bude trvat déle, buďte tedy trpěliví!

 

Těším se na vaše dílka! K.