Fulltextové vyhledávání

Fyzika 1.6. - 5.6.2020V předchozích úkolech už někteří z vás používali jednotky pro měření vzdáleností v galaxiích.

Zmínku o jednotkách máte v učebnici na str. 118 a 119. Tyto jednotky dále využijeme při vysvětlení Keplerových zákonů (učebnice str. 109 – 111). Ty popisují pohyb planet kolem Slunce.

Další studijní materiál.

Pohyby Země.mht

Napíšete stručně, co popisují jednotlivé zákony.

1 KZ -

2 KZ -

3 KZ -

Odpovědi pošlete mailem.

J. Hadrava