Fulltextové vyhledávání

Přírodopis 16. 3. - 20. 3. 2020Přírodopis

V učebnici si vyhledej informace o zemětřesení.

Zaměř se na : příčiny, důsledky

Na Wikipedii si přečti:

Pojmy- zapsat nebo nalepit do sešitu

  • Ohnisko zemětřesení je prostor konečných rozměrů, ve kterém vzniká zemětřesení. Jeho délkové rozměry dosahují až několika set kilometrů.
  • Hypocentrum je bodem, kterým je nahrazováno ohnisko a je kladeno do těžiště ohniska.
  • Epicentrum je kolmý průmět hypocentra na povrch Země.
  • Hloubka ohniska je vzdálenost mezi hypocentrem a epicentrem.
  • Epicentrální vzdálenost je vzdálenost epicentra od místa pozorování. Lze ji uvést buď jako délku ortodromy, nebo jako velikost úhlu vzhedem ke středu Země.
  • Epicentrální čas je okamžik, v němž se zemětřesení projeví v epicentru.
  • Pleistoseistní oblast je okolí epicentra nejvíce postižené zemětřesením.
  • Intenzita zemětřesení je veličina charakterizující velikost zemětřesení na základě pozorování makroseismických účinků. Směrem od pleistoseistní oblasti klesá intenzita na všechny strany.
  • Zemětřesné roje je skupina po sobě následujících otřesů podobné intenzity, u které není možnost určit hlavní otřes.