Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuálně z ZŠ > testování žáků na Covid 22. a 29. 11. 2021

testování žáků na Covid 22. a 29. 11. 2021Vážení rodiče,

ve dnech 22. a 29. listopadu proběhne v celé ČR plošné testování žáků na Covid 19 antigenními testy.

(Následně od 6. prosince bude probíhat screeningové testování v celé ČR, a poté se bude opakovat každé pondělí (případně první den nového vyučujícího týdne), a to za stejných podmínek, jako tomu bylo doposud.)

Zde jsou základní informace:

Kdo se testovat nemusí: 

  • Děti a žáci kteří doloží potvrzení, že:
    1. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
    2. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynul u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
    3. absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Ti, kteří nepřijdou do školy v pondělí, budou testováni v den svého nástupu.

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti. Škola poté kontaktuje zákonného zástupce žáka a po poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák v doprovodu rodičů (nebo s jejich souhlasem) opustit školu. 

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Dané dítě nebo žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty.  

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka  je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.  Nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

V případě nejasností kontaktujte školu nebo Krajskou hygienickou stanici Vysočina.

Mgr. Marcela Kokšteinová