Fulltextové vyhledávání

1. třída 2018/2019


 Vítejte na stránce 1. třídy ZŠ Černovice! Najdete tady nejdůležitější informace a aktuality z dění v naší třídě a stáhnete zde všechny potřebné dokumenty a fotografie.

Rozvrh hodin: https://zscernovice.edupage.org/timetable/

 

 

Štítky:
Novější 1 3

Informace na začátek školního roku 2019/20

 Dobrý den, srdečně Vás vítám a přeji šťastné vykročení do školního života. Na těchto stránkách se budu snažit každý týden zadávat nové informace, které budete potřebovat pro zdárné plnění školních povinností.Hodně trpělivosti a dětských úsměvů. 

Začínáme 2.9.2019 - 8.00 hod. uvítání, balíčky pro prvňáčky,

                                 - 8.10 hod.děti se seznamují s třídní učitelkou, rodiče se školní družinou 

                                 - 8. 40 hod. děti se seznamují se školní družinou, rodiče jsou zahlceni pokyny třídní učitelky, 100,- za čip

                                 - 9.30 hod. je hotovo.

Druhý den přinést cvičební úbor v sáčku, kufřík na výtvarné činnosti, přezuvky ( nově v šatnách skříňky na čip), v nejkratší době prosím o 146,- za sešity, 2 role papírových utěrek, vyplněné a podepsané návratky, notýsek, obalené a podepsané učebnice a sešity 

3.9. - seznamovací den, třídní pravidla, chování, školní řád 

  • v 11.15 odchod na oběd ( asi 2 týdny budeme chodit na oběd dříve, poté v 11.30), děti, které nebudou chodit do družiny, si vyzvednou rodiče osobně u tř. učitelky

4.-6.9. - výuka podle rozvrhu ( naučte, prosím, děti připravovat si pomůcky každý den podle rozvrhu a nenosit v aktovce vše neustále)

V aktovce: penál, notýsek a úkolníček, Moje první psaní, Živá abeceda, Matematika 1.díl, Já a můj svět

Vybavení penálu : ořezané tužky 2x ( č. 2 trojhranné), pastelky, nůžky, lepidlo (tyčinka), guma, ořezávátko

Do školy: mazací tabulku s fixem v podepsaném pytlíku, hrací kostku s figurkou v pytlíčku, plastelínu s malou podložkou, na M čísla, tečky do 5 a znaménka v pytlíku podepsaném

Čj - příprava na čtení, vyprávění o škole, tvoření vět , ŽA str. 5-7

    - psaní - uvolňovací cviky, básničky, správné držení tužky MPS str. 2-3, číslice 1

M - počítání předmětů do pěti, poznávání číslic M str. 1-3

Skn - prohlídka školy,  co patří do školy, do aktovky,  prvouka str. 4  

Co nás čeká? 

domácí úkoly

11.9. ( 18.9.,25.9.,2.10.,9.10.) - plavání: odjezd 8.40, návrat  do 13.00


Publikováno 28. 8. 2019 17:45
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Organizace posledního školního týdne

Od pondělí 24.6.2019 už se NEUČÍME, nosit s sebou pouze svačinu a pití, popř. nějaké malé pastelky.

Pondělí - výměna učebnic - učebnici matematiky a písanku odevzdávají děti mě! Někteří mi to už dali. Od druháků dostanou učebnice - mít batůžek, kam se vejde učebnice formátu A4. 

             - úklid třídy

             - vybíráme notýsky!

             - vybíráme peníze na sešity do 2. třídy - 160 Kč

             - konec v 11:30

Úterý - úklid třídy

          - rozdávání výkresů (mít je v čem odnést)

          - konec v 11:30

Středa - Hudební pořad v tělocvičně (55 Kč)

            - úklid třídy

            - konec v 11:30

Čtvrtek - Den v přírodě - vhodné oblečení, pohodlné boty, svačinu, pití (pokud bude pršet, zůstáváme ve škole)

             - konec v 11:30

Pátek - předávání vysvědčení - 1. vyučovací hodina

          - v 8:45 odchod na chodbu II. stupně - poslední zvonění deváťákům - přinést si zvoneček 

          - konec v 8:50


Autor: Mgr. Lenka Vacířová Publikováno 21. 6. 2019 7:55
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Oblečkové dny

3.6. Motýlkový den

4.6. Jeanový den

5.6. vojenský den

6.6. co bych si nikdy jindy nevzal/a

7.6. pyžamový den


Publikováno 30. 5. 2019 13:40
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Ps

Datum konání: 30. 5. 2019

Ps se přesouvá ze čtvrtka z 30. 5. na pátek 31. 5. čtvrtou hodinu.

J. Nováková


Publikováno 29. 5. 2019 13:24
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Focení 1. třídy - ZMĚNA

Focení 1. třídy proběhne ve středu 29.5.2019. 

Každý bude mít 1 společnou fotografii (cca 25 Kč)

Děti se mohou dohodnout a udělat si fotku se skupinkou/kamarádem (cca 15 Kč)


Publikováno 28. 5. 2019 7:41
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Akce do konce školního roku

23.5. Policie ČR - naučný pořad - 8:50, ve II. třídě

Atletická olympiáda se překládá na 24. 5. kvůli počasí - pokud by ani v pátek nebylo vhodné počasí, žáci si vezmou učení

28. 5. Focení 1. třídy

3. 6. Vystoupení dramatického kroužku

3.6. Divadlo Tábor - Pipi dlouhá punčocha - vybíráme 130 Kč (70 Kč stojí lístek (50 Kč bereme z třídního fondu) + 110 Kč záloha na dopravu)  

11. 6. Školní exkurze - Panský dvůr Telč - s sebou svačinu a pití, pohodlné oblečení a obuv, kapesné. Odjezd v 7:15, návrat kolem 16. hodiny. Akce probíhá venku i vevnitř, myslete prosím na oblečení i v případě nepříznivého počasí. 

13.6. Školohrátky

18. 6. Výlet za odměnu 

 


Autor: Mgr. Lenka Vacířová Publikováno 22. 5. 2019 13:42
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

INFORMACE NA TÝDNY OD 13. 5. DO 24. 5. 2019

17.5. Den Země - s sebou do školy pouze svačinu, pití, penál + barvu trika podle svého týmu

22.5. Atletická olympiáda - za příznivého počasí, s sebou pouze svačinu, pití, pohodlné sportovní oblečení a obuv

24.5. Policie ČR - naučný pořad

3.6. Divadlo Tábor - Pipi dlouhá punčocha

_________________________________________________________________________________________________________________________

Každý den je třeba procvičovat čtení, sčítání a odčítání, diktát slov, přepis, opis.

Každý den v deskách písmena: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, ě, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, ů, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v, Z, z, D, d, K, k, Š, š, R, r, au, ou, C, c, H, h, B, b, Č, č, Ž, ž, Ř, ř, Ch, ch, F, f, G, g, ď, ť, ň

Číslice: 0 - 20

Na matematiku mít v tašce malé pravítko (15 cm) a číselnou osu (je součástí učebnice Matematika 4).

_________________________________________________________________________________________________________________________

Co nás čeká: 

Český jazyk:

Procvičování čtení slov složitější stavby. Čtení s porozuměním, zvyšování plynulosti čtení. Práce s textem.

Psaní písmen, slov a vět. Opis, přepis. Diktát vět. 

 

Matematika:

Matematika 4 - sčítání do 20 s přechodem desítky, slovní úlohy, sčítání a odčítání více čísel.

Geometrie - čtverec, obdélník, trojúhelník - rýsování 

 

Svět kolem nás:

Orientace v čase: Rok, roční období. Měsíce v roce. Opakování.

 

Výchovné předměty:

A - mořský svět

Sh - zpěv písní, hra na nástroje, opakování not


Autor: Mgr. Lenka Vacířová Publikováno 14. 5. 2019 11:08
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

INFORMACE NA TÝDNY OD 29. 4. DO 10. 5. 2019

1.5. Státní svátek

8.5. Státní svátek

17.5. Den Země - s sebou do školy pouze svačinu, pití, penál

24.5. Policie ČR - naučný pořad

_____________________________________________________________________________________________________

Každý den je třeba procvičovat čtení, sčítání a odčítání, diktát slov, přepis, opis.

Každý den v deskách písmena: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, ě, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, ů, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v, Z, z, D, d, K, k, Š, š, R, r, au, ou, C, c, H, h, B, b, Č, č, Ž, ž, Ř, ř, Ch, ch, F, f, G, g, ď, ť, ň, 

Číslice: 0 - 20

Na matematiku mít v tašce malé pravítko (15 cm) a číselnou osu (je součástí učebnice 4).

 

_____________________________________________________________________________________________________

Co nás čeká: 

Český jazyk:

Dě, tě, ně, dy/di, ty/ti, ny/ni - pozice písmen ve slově, správná výslovnost, čtení s porozuměním. Věta - slovo -slabika - hláska/písmeno. Popis.

Psaní dalších písmen, slabik, slov. Diktát vět, opis, přepis.

 

Matematika:

Matematika 4. Sčítání s přechodem desítky, slovní úlohy, geometrické tvary, rýsování. O několik více, o několik méně.

 

Svět kolem nás:

Stromy a keře na jaře. Jaro na statku. Jarní hry dětí v přírodě.

  

Výchovné předměty:

Sh - jarní písně, písně o zvířatech, nota, poslech hudby


Autor: Mgr. Lenka Vacířová Publikováno 25. 4. 2019 13:53
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

INFORMACE NA TÝDNY OD 15. 4. DO 26. 4. 2019

16.4. dopravní den (s sebou pouze penál, svačinu, pití) + helmu

16.4. rodičovská schůzka od 15 h

16.4. Velikonoční tvoření ve školní jídelně od 14:30

16. a 17. 4. sběr papíru ve vestibulu školy

18.4. Velikonoční prázdniny

19.4. Velká pátek

22.4. Velikonoční pondělí

_____________________________________________________________________________________________________

Každý den je třeba procvičovat čtení, sčítání a odčítání, diktát slov, přepis, opis .

Každý den v deskách písmena: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, o, Ó, ó, P, p, U, u, Ú, ú, ů, I, i, Í, í, T, t, J, j, Y, y, N, n, V, v, Z, z, D, d, K, k, Š, š, R, r, au, ou, C, c, H, h, B, b, Č, č, Ž, ž, Ř, ř, Ch, ch, F, f, G, g, ď, ť, ň

Číslice: 0 - 20

Na 17.4. přinést 1 vyfouknuté vajíčko

Na 24.4. přinést zbytky různých látek (dohromady max. velikost A4)!

_____________________________________________________________________________________________________

Co nás čeká: 

Český jazyk:

G,ď,ť,ň,dě,tě,ně - analýza písmen a jejich pozice ve slově, vyprávění, upevňování čtenářských dovedností, správná výslovnost.

Psaní písmen, slabik, slov. Diktát, opis, přepis.

 

Matematika:

Matematika 4.  Sčítání  s přechodem desítky, slovní úlohy, geometrické tvary.

 

Svět kolem nás:

Dopravní den (soutěž - dopravní pravidla pro chodce, začínajícího cyklistu, spolucestujícího v autě, dopravní značky, povinné vybavení kola).

Místo, kde žijeme. 

příklad dopravního testu.pdf     

povinná výbava jízdního kola.pdf

 

Výchovné předměty:

A  -  Velikonoce (vajíčko), čarodějnice (kousky látek)


Autor: Mgr. Lenka Vacířová Publikováno 11. 4. 2019 13:39
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Ps jaro

Začneme chodit o tělocviku ven. Na venkovní hřiště musíš mít jiné boty než do tělocvičny. Stačí jakékoli pevné boty. Můžeš použít ty, ve kterých jsi přišel/a do školy. Sandále nestačí.

Nos také mikinu a tepláky na chladnější dny a kraťasy a triko s krátkým rukávem na teplé dny.

J. Nováková


Publikováno 9. 4. 2019 14:00
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1 3