Fulltextové vyhledávání

Pátek 3.4.2020Dobrý den, zde jsou úkoly na pátek.

Pátek 3.4.2020.doc

Anglický jazyk 3, 3. 4..docx

Good morning children,

víte, jak se řekne duben? Ve středu se vám možná povedlo někoho vyvést aprílem. Stejně se jmenuje i duben = April (vyslovujeme eipril). Today is the 3rd April.

 Na dnešek jsem vám slíbila test. Poprosím vás, abyste si ho zkusili vypracovat bez pomoci rodičů. Test nebude na známky, ale potřebuji zjistit, co vám jde a co musíme ještě trénovat. Tak jdeme na to.

Přeložte věty do angličtiny:

  1. Já mám rád jogurt.____________________________________________________________

 

  1. Já nemám rád brambory._______________________________________________________

 

 

  1. Máš rád hranolky?_____________________________________________________________

 

  1. Ano, mám._________________________________

 

 

  1. Ne, nemám._______________________________

 

  1. Co máš rád k snídani?__________________________________________________________

 

 

  1. To je bratrova zmrzlina.________________________________________________________

 

Celý test mi prosím pošlete.

 

Hra: zahrajte si s někým hru v učebnici na straně 47.

Hrajete nejméně ve dvojici. Tužkou si napište vlevo vedle řádků písmena A, B, C, D, E a F. Jeden z vás začne a řekne souřadnice např. A2. Podívám se, v jakém obrazci je obrázek a podle toho plním úkol.

Say and do – Řekni, co je na obrázku a udělej to.

Whose___is this? – Čí věc to je?                   It is Jet´s T- shirt.

Have you got________? – Máš ____?          Yes, I have.   x    No, I haven´t.

What´s this?  - Co je to?                                 It is a ___________

Do you like___________? – Máš rád_____?  Yes, I do.   x   No, I don´t.

Píseň: otevřete si učebnici na straně 49 a poslechněte si, jak tuto píseň zpívají žáci jiné školy.

https://www.youtube.com/watch?v=wRQAkuSFG_A

Have a nice weekend. Good bye.