Fulltextové vyhledávání

Pondělí 18. 5.Milé děti,

většinu z vás čeká poslední týden domácí výuky a v pondělí se s vámi uvidím ve škole :-) Těším se na vás!
MM

Angličtina

Dnes dokončíme opakování lekcí 7-9 a zítra si dáme velký test (psaní i poslech). Bude bez známkování!
Pracovní sešit str. 47/3 - Utvoř věty. Slova napiš ve správném pořadí. Nápověda: Věta začíná velkým písmenem a končí tečkou/otazníkem.
Pracovní sešit str. 47 Quiz time, A: pojmenuj věci na obrázku, B: Pravdivě odpověz o sobě

Nápověda ke kvízu A: 1.výtvarná výchova 2. taška 3. kolo 4. hodiny 5. programy o zvířatech 6. komedie 7. vědecko-fantastické filmy 8. matematika 9. učitel 10. chodit rybařit 11. napiš čas na hodinách 12. poslouchat hudbu 13. přírodopis/SKN 14. hrát fotbal 15. napiš čas na hodinách

Řešení: angličtina_1805.docx

Učebnice str. 47: Pokud chceš, můžeš si zahrát se starším sourozencem nebo s rodiči hru. Budeš potřebovat hrací kostku. Budeš se pohybovat ve směru hodinových ručiček (šipka). Musíš odpovědět na otázku, na které se zastavíš. Pokud odpovíš správně, zůstaneš ve hře. Pokud ne, jedno kolo nehraješ. Musíš odpovědět alespoň na jednu otázku z každé kategorie (škola, televize, koníčky - označeno barevně). Teprve potom se můžeš vydat do středu, kde je cíl.

Matematika - prosím poslat

str. 133/1 Přečti si slovní úlohu. Podívej se do zeleného zámečku, jak dojít k výsledku a napiš jen odpověď.

133/2 Podívej se na číselnou osu a napiš čísla odpovídající x a y

133/3

133/4 - Nemusíš psát zápis, ale můžeš si znázornit na číselné ose. Někdo zná odpověď rovnou z hlavy :-)

133/6 Vypočítej 2 příklady.

133/7 Pokud je příkladu závorka, má přednost.

Český jazyk

Vezmi si učebnici 161/1. Text si přečti a opiš si věty tak, abys měl(a) dost místa na určování skladebních dvojic. Vezmi si červenou a zelenou pastelku a pusť si video. Budeme určovat společně. Video si můžeš zastavovat, abys stačil(a) podtrhávat. Zkus si některé věty určit sám(sama) a pak si je s videem zkontroluj. Nahrávka má dvě části!

https://youtu.be/qo8-2DN7J6c

https://youtu.be/B5F4xiPoEUo

Textová podoba ke kontrole: Skladební dvojice3.docx

Přečti si poučku v oranžovém rámečku str. 161 a 162