Fulltextové vyhledávání

Pátek 15. 5.Angličtina
Pracovní sešit 46/2 najdi vhodnou odpověď na otázku (napoví ti obrázky).

Učebnice 46/2 Napiš písmeno obrázku, o kterém je text.

Řešení: Angličtina_řešení_1505.docx

 

Matematika

126/3 Doplň tabulku. Připomeň si jak na to: jednu třetinu z čísla 900 vypočítáme takto: 900 : 3 = 300

126/4 první 2

126/5 první 2

Máš na výběr. Vypracuj jednu z těchto slovních úloh: 127/6, 127/7, 127/8

127/9 první 3 sloupečky

127/10 první 2 sloupečky

127/11 Pozor! Všimni si, že kruhu je rozdělen na 8 dílů. Takže například 1/2 jsou 4 dílky! - ústně

osminy.pngosminy.png

Řešení:
Matematika_první_část_1505.pdf

Matematika_druhá_část_1505.pdf

 

Český jazyk - prosím poslat

160/6 - přečti si článek

a) Ústně doplň i/y.

b) Z článku vypiš zeleně označené věty, vyznač v nich skladební dvojice (totéž, co jsme dělali včera).

c) V článku jsou tři souvětí. Napiš jejich větné vzorce.
Jak na to?
Souvětí: Maminka se zlobí, že jsem přišel pozdě. Větný vzorec souvětí: V1, že V2.

d) V posledních třech větách urči slovní druhy. Věty opiš a nadepiš příslušnou číslovkou (podstatná jména = 1, přídavná jména = 2 a tak dále)
U sloves v posledních třech větách urči osobu, číslo a čas.
U podstatných jmen v těchto větách určete pád, číslo, rod a vzor.

Sudoku, které poslala Verča :-)

sudoku.jpg