Fulltextové vyhledávání

Rozvrh od 25. 5. a informaceMilí rodiče,
od 25. května se budeme učit podle přiloženého rozvrhu. Nebude zvonit, proto nejsou předměty rozdělené do klasických hodin, ale do bloků. V harmonogramu je uvedena jen jedna velká přestávka, kdy budou moci být děti na chodbě. Nicméně nemusíte mít obavu, přestávky si budeme dělat dle potřeby a využívat budeme i venkovní prostor, kam odejdeme únikovým východem.

Příchod do školy v 8:00. Prosím, aby tento čas děti dodržovaly. Znamená to, aby nechodily příliš brzo, ani pozdě. Počkají před školou, kde si je vyzvednu. Společně půjdeme do šatny. Rodiče do školy nesmí vstoupit!

Vyučování bude probíhat dle upraveného rozvrhu v blocích. Přestávky dle potřeby. Každé dítě bude sedět v lavici samo, zasedací pořádek bude upravený, tak aby ti menší dobře viděli.

Hygiena. Ve třídě bude k dispozici mýdlo, dezinfekce a papírové utěrky. Látkové ručníky nebudeme používat. Děti mají mít dvě roušky. Mimo prostor třídy je musí mít nasazené pořád. Ve třídě roušky dle dohody - při dodržení vzdáleností nejsou nutné. Se všemi pravidly budou děti seznámeny první hodinu.

Obědy. V jídelně máme vyhrazený čas od 12:05. Děti budou sedět v rozestupech. Až všichni doobědvají, společně odejdeme do šatny a děti odcházejí domů ve 12:25. Kdo bude chodit i odpoledne, odejde do "družiny" na odpolední blok. Prosím rodiče, aby mi napsali lístečky, že budou děti odcházet domů samy (1 lísteček na celou dobu docházky stačí). Kdo nejde na oběd, může odejít ve 12:05 - také prosím napsat lísteček! Pokud si děti budete vyzvedávat před školou, prosím o tuto informaci. Rodiče musí počkat před školou.

Rozvrh: rozvrh_2505_4trida.docx