Fulltextové vyhledávání

Pátek 22. 5.



Český jazyk - prosím poslat

Dnes se naučíme několikanásobný podmět. Pusťte si krátké video.

https://youtu.be/H4Y63CPjGC8

164/1
Přečti si článek.
Doplň i/y (vypiš jen slova). 
Vypiš všechny přísudky.
Podívej se na podtržené větné členy. Jak se tento větný člen jmenuje?
Napiš 1 větu s vyjádřeným podmětem, napiš 1 větu s nevyjádřeným podmětem, napiš 1 větu s několikanásobným podmětem.

Matematika

Dnes si zkusíte své znalosti online! Z každé kategorie udělej nejméně jedno cvičení!

Zopakujte si zlomky : https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida#kc-38

Zopakuj si malou násobilku: https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida#kc-9

Převody jednotek: https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida#kc-90

Sčítání, odčítání: https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida#kc-213

Sokoban (musíš přemístit bedny na barevná políčka, pohybuješ se šipkami) https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida#kc-96

Angličtina

Nauč se zvířata. Některá už znáš. Můžeš si pustit jen část.

https://www.youtube.com/watch?v=Q9JJyfnbY6g

Zkus i poznávací test (možná nebudeš znát všechna zvířata)

https://www.youtube.com/watch?v=HNJV5RjJwq8