Fulltextové vyhledávání

Fyzika od 11.5.2020 do 15.5.2020V předcházejících týdnech jsme se zaměřili na výpočet fyzikálních veličin, na převody jednotek, zápisy fyzikálních úloh. V tomto týdnu přecházíme do dalšího tematického celku - Elektrické vlastnosti látek. Zopakovali jsme si model atomu, s kterým budeme nadále pracovat. Důležitý pro nás bude především elektronový obal a práce s částicemi v elektronovém obalu – elektrony.

Projdete si prezentaci a kouknete na doporučená videa. Danou problematiku si můžete nastudovat v učebnici str. 56 - 59.

Elektrovani_teles.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=qVL-dBGWjB0 (zadáte odkaz do prohlížeče, vyberete video s názvem Elektrování třením).

 

Odpovíte na otázky v pracovním listě.

  1. Jak se nazývají tělesa, která se třením dostala do tohoto stavu.
  2. Jaké dva druhy elektrického náboje znáte?
  3. Jaký elektrický náboj má skleněná tyč?
  4. Jaký elektrický náboj má plastová tyč?
  5. Jak se chovají tělesa se souhlasnými náboji, pokud je k sobě přiblížíme.
  6. Jak se chovají tělesa s nesouhlasnými náboji, pokud je k sobě přiblížíme.

J. Hadrava